Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Struktūra ir kontaktinė informacija

Vadovybės darbotvarkė

Direktoriaus darbotvarkė
 
NMA direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus darbotvarkė 2022 m. gegužės 9 - 13 dienomis:
  • Gegužės 9 d. Vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų susirinkime;
  • Gegužės 10 d. ALNSIS projekto pristatyme;
  • Gegužės 11-13 d. komandiruotėje Paryžiuje, 51-ojoje ES mokėjimo agentūrų direktorių konferencijoje (tikslas - Europos mokėjimo agentūrų tinklaveikos vystymo aptarimas, bendrijos lėšų panaudojimo skaidrumo vertinimas).
Šią savaitę NMA direktorius taip pat dalyvaus įvairiuose vidiniuose nuotoliniuose Agentūros susirinkimuose, komisijose, taip pat ŽŪM bei kitų valstybinių institucijų organizuojamuose komitetuose, pasitarimuose.
 
Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė
 
NMA direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko darbotvarkė 2022 m. gegužės 9 - 13 dienomis:
  • Gegužės 9 d. Vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų susirinkime;
  • Gegužės 10 d. ALNSIS projekto pristatyme;
  • Gegužės 11-13 d. komandiruotėje Paryžiuje, 51-ojoje ES mokėjimo agentūrų direktorių konferencijoje (tikslas - Europos mokėjimo agentūrų tinklaveikos vystymo aptarimas, bendrijos lėšų panaudojimo skaidrumo vertinimas).
Šią savaitę NMA direktoriaus pavaduotojas taip pat dalyvaus įvairiuose vidiniuose nuotoliniuose Agentūros susirinkimuose, komisijose, taip pat ŽŪM bei kitų valstybinių institucijų organizuojamuose komitetuose, pasitarimuose.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 9 d. 13:47