Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Korupcijos prevencija

Aktuali informacija:
 
 
        Daugiau...
 
NMA įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės
 
Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Siekiant, kad žemės ūkio sektoriui remti skirtos lėšos būtų naudojamos tikslingai ir efektyviai, taip pat siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai NMA, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:
 
 
                             
 
 • teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas;
 • darbuotojams organizuojami su korupcijos prevencija susiję mokymai;
 • Agentūros darbuotojo etikos taisyklės;
 • Agentūroje atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas;
 • korupcijos rizikos analizė ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymas;
 • administruojančių paramą ir atliekančių patikras vietoje NMA padalinių kokybės tikrinimai;
 • pareiškėjų ar paramos gavėjų, kurie pagal turimą informaciją galimai davė kyšį NMA darbuotojui už teigiamą sprendimą ar patikros rezultatus, tikrinimas;
 • NMA darbuotojų pareiškėjų / paramos gavėjų vindikaciniai patikrinimai;
 • atsitiktiniai tikrinimai (žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų bei įsipareigojimų pagal investicines ir kompensacines paramos priemones);
 • įgyvendinamos kitos korupcijos prevencijos priemonės, Skaidrumo valandėlės, kiti skaidrumą skatinantys iniciatyviniai projektai, darbuotojų apklausos. 
 

 
 
Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje:
 
Korupcijos prevencijos ir kokybės skyrius:
 • Skyriaus vedėjas Mindaugas Savukynas, el. paštas: crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1pbmRhdWdhcy5zYXZ1a3luYXNAbm1hLmx0Ij5taW5kYXVnYXMuc2F2dWt5bmFzQG5tYS5sdDwvYT4=:xx, tel. +370 5 252 6848;
 • Vyriausiasis specialistas Tadas Tumėnas, el. paštas: crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRhZGFzLnR1bWVuYXNAbm1hLmx0Ij50YWRhcy50dW1lbmFzQG5tYS5sdDwvYT4=:xx, tel. +370 5 252 6747;
 • Vyriausiasis specialistas Mindaugas Kluonis, el. paštas: crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1pbmRhdWdhcy5rbHVvbmlzQG5tYS5sdCI+bWluZGF1Z2FzLmtsdW9uaXNAbm1hLmx0PC9hPg==:xx, tel. +370 5 252 6846.
 
 
 
Jei turite informacijos...
 • Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus NMA darbuotojų veiksmus, galimą Europos Sąjungos ir valstybinės paramos žemės ūkiui pasisavinimą, piktnaudžiavimo atvejus, apie tai galite pranešti „Pasitikėjimo linija“ tel. (8 5) 260 7901 arba elektroniniu paštu, paspaudę NMA interneto svetainėje esančią nuorodą;
 • Taip pat galite pateikti informaciją apie pažeidimą užpildydami pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųsdami ją elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhc2l0aWslQzQlOTdqaW1vLmxpbmlqYUBubWEubHQiPnBhc2l0aWvEl2ppbW8ubGluaWphQG5tYS5sdDwvYT4=:xx . PAŽYMĖTINA, kad visa informacija apie pažeidimus pranešusius asmenis yra konfidenciali, o šių asmenų teisinė apsauga užtikrinama, kaip tai numato Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
 • Atmintinė valstybės tarnautojams (ar jiems prilyginamiems asmenims), susidūrusiems su korupcija.
 • Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašom palikti pranešimą el. paštu crypt:c2thaWRydW1hc0BubWEubHQ=:xx. Dėkojame!
 
Naudinga informacija!
             
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 24 d. 15:36