Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Kokybės vadybos sistema

2010 m. įgyvendinant projektą Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-012 „Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos“ Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) įdiegta Kokybės vadybos sistema. Šis projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų ir įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. Kokybės vadybos sistema sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 2019 m. birželio mėnesį UAB „Bureau Veritas Lit“ atliko NMA kokybės vadybos sistemos sertifikavimo atnaujinimo auditą, kurio metu nustatytos stipriosios kokybės vadybos sistemos pusės:
  • Nuoseklus vadovybės rūpestis kokybės užtikrinimu ir vadybos gerinimu.
  • Darbuotojų patirtis, dėmesys kompetencijoms palaikyti, tobulinti.
  • Pažangių technologijų taikymas.
  • Administravimo procesų automatizavimas ir robotizavimas.
  • Gera bendravimo kultūra.
  • Pozityvus požiūris į išorinių patikrinimų pateikiamas pastabas ir gerinimo galimybes.
NMA taikoma Kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą. Kokybės vadybos sistemos politika orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus. Susipažinti su NMA Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politika galite paspaudę šią nuorodą (18.48 Kb).
 
2015 m. NMA įdiegta rizikų valdymo sistema, atitinkanti ISO 31000:2009 standarto nuostatas, padeda užtikrinti tinkamą rizikų identifikavimą, analizę, įvertinimą, tvarkymą ir efektyvų valdymą. Rizikų valdymas padeda siekti NMA strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems NMA veiklos procesams ir apima visas NMA vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją (žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius bei trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.
 
2014 m. NMA įdiegta Subalansuotų rodiklių informacinė sistema – skaičiavimo, atvaizdavimo ir analitikos įrankis – padeda strateginius ir struktūriniams padaliniams bei darbuotojams suformuluotus rodiklius apskaičiuoti ir ataskaitų, schemų forma atvaizduoti tiek visos NMA mastu, tiek struktūrinio padalinio ir darbuotojų lygmeniu. Remiantis Subalansuotų rodiklių informacine sistema galima ne tik darbuotojų pastangas orientuoti į NMA strateginių tikslų įgyvendinimą, atlikti veiklos stebėseną, įvertinti NMA, struktūrinių padalinių ir darbuotojų veiklos rezultatus, bet ir nustatyti grėsmes, rizikas bei tobulintinas sritis. 
 
 
Sertifikatas: 
 
 
 
 
NMA kokybės vadybos sistemą sertifikavo ir priežiūros auditus atlieka „Bureau Veritas Lit“.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 13:12