Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Kokybės vadybos sistema

2010 m. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) įdiegta Kokybės vadybos sistema, kuri yra sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 2019 m. birželio mėnesį NMA kokybės vadybos sistema resertifikuota pakartotinai, o 2021 m. birželio 8-9 dienomis UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai atliko 2-ąjį priežiūros auditą, kurio metu nustatytos stipriosios NMA kokybės vadybos sistemos savybės:
  • Rezultatyvi vadovybės veikla pokyčių (įskaitant struktūrinius pokyčius) sąlygomis.
  • Darbuotojų patirtis, dėmesys kompetencijų palaikymui, tobulinimui.
  • Informacinių technologijų taikymas.
  • Administravimo procesų automatizavimas.
  • Gera bendravimo kultūra.
  • Pozityvus požiūris į išorinių patikrinimų pateikiamas pastabas ir gerinimo galimybes.
NMA taikoma Kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą. Kokybės vadybos sistemos politika orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus. Susipažinti su NMA Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politika galite paspaudę šią nuorodą.
 
2015 m. NMA įdiegta rizikų valdymo sistema, atitinkanti ISO 31000 standarto nuostatas, padeda užtikrinti tinkamą rizikų identifikavimą, analizę, įvertinimą, tvarkymą ir efektyvų valdymą. Rizikų valdymas padeda siekti NMA strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems NMA veiklos procesams ir apima visas NMA vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją (žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius bei trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.
 
2014 m. NMA įdiegta Subalansuotų rodiklių sistema, įgalinanti orientuoti darbuotojų pastangas į NMA strateginių tikslų įgyvendinimą, atlikti veiklos stebėseną, įvertinti NMA, struktūrinių padalinių ir darbuotojų veiklos rezultatus, nustatyti grėsmes, rizikas bei tobulintinas sritis.
 
Sertifikatas: 
 
 
 
 
NMA kokybės vadybos sistemą sertifikavo ir priežiūros auditus atlieka „Bureau Veritas Lit“.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 19 d. 13:23