Šią savaitę NMA pradeda visuomenės nuomonės apklausą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.11.18

Šią savaitę NMA pradeda visuomenės nuomonės apklausą

Šią savaitę NMA pradeda visuomenės nuomonės apklausą
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama kuo plačiau ir kokybiškiau informuoti gyventojus apie paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) galimybes, taip pat suteikti aiškią ir aktualią informaciją pareiškėjams, paramos gavėjams, kasmet vykdo visuomenės nuomonės apklausas. Apklausas bei rezultatų analizes atlieka šias paslaugas teikiančios įmonės. Planuojama, kad šių metų apklausa bus vykdoma iki metų pabaigos.
 
Bus apklausiamos dvi tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai (pirma grupė) ir pareiškėjai, paramos gavėjai pagal KPP priemones (antra grupė). Tyrimo dalyviams kvietimai dalyvauti apklausoje bus siunčiami nurodytais elektroninio pašto adresais, anketą reikės užpildyti internete (elektroniniu būdu). Kvietimai dalyvauti apklausoje bus siunčiami tik tiems pareiškėjams, paramos gavėjams, kurie sutiko dalyvauti NMA organizuojamose apklausose (sutikimą buvo pažymėję NMA informaciniame portale arba informacinėje sistemoje kasmetinio plotų deklaravimo metu). Vykdant apklausą bus laikomasi visų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
 
Pažymėtina, kad anketos klausimai yra bendro pobūdžio, respondentų nebus prašoma pateikti asmens duomenų, susijusių su valdomu ūkiu ar turimu turtu bei pajamomis. Apklausa siekiama išsiaiškinti, ar skirtingos tikslinės grupės gerai informuotos apie KPP priemones, ar informacija pateikiama aiškiai ir suprantamai, kokia respondentų nuomonė apie paramos administravimo skaidrumą, kaip jie vertina NMA veiklą, susijusią su KPP priemonių administravimu, vykdoma kontrole.
 
Apklausa laikoma reprezentatyvia tik tuo atveju, jei joje dalyvauja pakankamas skaičius respondentų, todėl labai prašome būti aktyviems. Apklausa anoniminė.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 19 d. 10:38