Pagalba deklaruojantiems pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.12

Pagalba deklaruojantiems pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“

Pagalba deklaruojantiems pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja ūkininkus, deklaruojančius laukus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, kad laukai turi būti įbraižyti atsižvelgiant į jų statusą bei įsipareigojimų laikotarpį.
 
Ūkininkai, dalyvaujantys KPP priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir deklaruojantys laukus, juos turi įbraižyti atsižvelgdami į laukų statusą, t. y. ar vykdoma ekologinio ūkininkavimo (E) veikla, ar pereinama prie ekologinio ūkininkavimo (P), bei įsipareigojimų laikotarpį:
  • Kai pirmą kartą pagal priemonę deklaruojamas laukas, kurio plotas yra ne mažesnis kaip 0,10 ha, ir prisiimami nauji įsipareigojimai, laukas, nepriklausomai nuo jo statuso (E arba P), turi būti įbraižomas kaip atskiras.
  • Šalia esantys skirtingų statusų (E ir P) laukai, kurių plotai yra ne mažesni kaip 0,1 ha, turi būti įbraižomi ir deklaruojami kaip atskiri laukai.
  • Laukai, kurių statusas (E arba P) ir įsipareigojimų laikotarpis sutampa bei kurie ankstesniais metais buvo deklaruoti kaip atskiri laukai (juose buvo auginamos skirtingos kultūros), einamaisiais metais gali būti įbraižomi ir deklaruojami kaip vienas laukas, kuriame auginama tam tikros rūšies kultūra.
  • Tais atvejais, kai laukų įsipareigojimų laikotarpis nesutampa (pvz., vienas laukas pagal priemonę deklaruotas 2021 m., o kitas – 2022 m.), jie turi ir toliau būti deklaruojami atskirai, nors auginama ta pati kultūra ir sutampa statusas.
  • E arba P statusą turintį lauką, kuris ankstesniais metais buvo deklaruotas kaip vienas laukas, einamaisiais metais galima suskaidyti ir įbraižyti kaip du atskirus laukus (turintys E arba P statusą), kuriuose gali būti auginamos skirtingos kultūros.
  • Tuo atveju, kai mažesnis negu 0,10 ha P statusą turintis laukas įbraižomas kartu su greta esančiu E statusą turinčiu lauku, o kontroliuojanti institucija VšĮ „Ekoagros“ sertifikuoja visą lauką ir suteikia P statusą, parama už visą lauką mokama kaip už E statusą turintį lauką.
 
 
1 pav. 2021 m. lauke Nr. 1 deklaruota 3,16 ha vasarinių miežių (MIV), laukas sertifikuotas VšĮ „Ekoagros“ (lauko statusas E), už jį buvo prašoma paramos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ (E).
 
Lauke Nr. 2 deklaruota 0,90 ha vasarinių rugių (RUV), praėjusiais metais šis laukas VšĮ „Ekoagros“ sertifikuotas nebuvo.
 
 
2 pav. 2022 m. visas plotas (4,06 ha) deklaruojamas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ (E). Šiuo atveju laukai turi būti įbraižomi ir deklaruojami atskirai, kadangi tiek jų statusai, tiek ir įsipareigojimų laikotarpis skirtingi (0,9 ha – P statusas, pirmi įsipareigojimų metai, 3,16 ha – E statusas, antri įsipareigojimų metai).
 
Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokama kompensacinė išmoka, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha. Lauko plotas, už kurį gali būti mokamos išmokos pagal priemonės veiklas, turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha. Tais atvejais, kai kontrolės institucija VšĮ „Ekoagros“ praėjusiais metais laukui buvo nustačiusi ekologinio ūkininkavimo statusą (E), o einamaisiais metais – perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo (P), už šį lauką mokamos pagal priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ (P) nustatytos išmokos.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 12 d. 10:37