Kviečiame žvejus teikti paramos paraiškas dėl laikino žvejybos sustabdymo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.12.23

Kviečiame žvejus teikti paramos paraiškas dėl laikino žvejybos sustabdymo

Kviečiame žvejus teikti paramos paraiškas dėl laikino žvejybos sustabdymo
Gruodžio 19 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-720 buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau − Veiksmų programa) priemones priėmimo 2019 metais grafikas – jis buvo papildytas nauja veiklos sritimi.
 
Nuo 2019 m. gruodžio 23 d. iki 2020 m. sausio 31 d. žvejybos įmonių darbuotojai, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos veiklos jūroje (nedirbo jūroje Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotame žvejybos laive), gali teikti paramos paraiškas pagal Veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritį „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ (toliau – Veiklos sritis) ir gauti kompensacijas.
 
Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, kurie per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo datos (dveji kalendoriniai metai, ėję prieš paramos paraiškos pateikimo metus) ne mažiau kaip 120 kalendorinių dienų dirbo jūroje, žvejybos laive (-uose), kurio (-ių) veikla laikinai nutraukta (laivas (-ai) atitiko tinkamumo kriterijus, taikomus Lietuvos Respublikos žvejybos laivui (-ams), už kurio (-ių) žvejybos veiklos jūroje sustabdymą žvejybos įmonei skirta parama pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“). Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 400 000 eurų suma. Lėšos Veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo).
 
Priemonė prisideda prie konkretaus tikslo – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimo ir saugos bei darbo sąlygų gerinimo. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo, kad būtų kuo labiau sumažintas žvejybos veiklos neigiamas poveikis jūrų ekosistemai.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 28 d. 11:04