Išmokėta parama nukentėjusiems nuo pandemijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.14

Išmokėta parama nukentėjusiems nuo pandemijos

Išmokėta parama nukentėjusiems nuo pandemijos
Informuojame, kad jau išmokėta parama pareiškėjams – ūkininkams, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač nukentėjusiems nuo COVID-19 krizės. Paraiškos buvo renkamos balandžio 28 d. – gegužės 14 d., o visą prašomą paramą buvo planuota išmokėti iki metų pabaigos (gruodžio 31 d.).
 
Per paraiškų surinkimo laikotarpį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ skubios pagalbos paprašė daugiau kaip 7 tūkst. nuo pandemijos nukentėjusių fizinių ir juridinių asmenų. Šiems paramos gavėjams išmokėta 5,05 mln. Eur.
 
Didžiąją pareiškėjų dalį sudarė gyvulininkystės sektoriaus atstovai. Taigi, didžioji dalis paramos atiteko žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos – daugiau kaip 80 proc. (81,6 proc.) nuo visos paramos, bei žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), užsiimantiems SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurių pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, – jiems išmokėta 16,6 proc. paramos nuo visos išmokėtos paramos sumos.
 
Didelę finansinę žalą dėl šalyje paskelbtos pandemijos dėl COVID-19 ligos patyrę pareiškėjai galėjo prašyti iki keliolikos tūkst. Eur paramos: 1,8 tūkst. siekianti išmoka galėjo būti skirta savarankiškai vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravusiems individualią veiklą, iki 7 tūkst. Eur paramis galėjo būti skirta žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), iki 18 tūkst. Eur – MVĮ. Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu patikslinus įgyvendinimo taisykles paramos buvo kviečiami kreiptis ir maisto gamintojai, negavę paramos pagal šią priemonę, taip pat specializuoti daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkiai bei ūkiai, gaunantys pajamų iš gyvulininkystės.
 
Pernai šiai priemonei skirta 33,1 mln. Eur. Tuomet spalio – lapkričio mėnesiais gautos 549 paraiškos, paprašyta 2,5 mln. Eur paramos. Kadangi liko nepanaudotų paramos lėšų, šiemet buvo paskelbtas dar vienas kvietimas teikti paraiškas.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 15 d. 13:01