GREITESNIS PARAIŠKŲ ĮVERTINIMAS – BENDRŲ PASTANGŲ DĖKA
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.30

GREITESNIS PARAIŠKŲ ĮVERTINIMAS – BENDRŲ PASTANGŲ DĖKA

GREITESNIS PARAIŠKŲ ĮVERTINIMAS – BENDRŲ PASTANGŲ DĖKA
Atsižvelgdama į žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-416 patvirtintą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau  – Programa) administravimo taisyklių pakeitimą, pagal kurį paraiškų vertinimo terminas sutrumpintas iki 2 mėn., Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) atkreipia dėmesį, kad privalu pateikti tik pilnai ir kokybiškai parengtas paraiškas bei suskubti atsakyti į paklausimus.
 
Naujai patvirtintas paraiškų vertinimo terminas taikomas paraiškoms, kurių kvietimai teikti paramos paraiškas prasidės nuo 2022 m. liepos 1 d. Kai kurių Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse gali būti numatyti kitokie paramos paraiškų vertinimo terminai.
 
Būtina didinti rengiamų paraiškų kokybę
 
Atkreiptinas dėmesys, kad NMA atlikta analizė parodė, kad labai suprastėjo teikiamų paraiškų kokybė: priklausomai nuo Programos priemonės 80–100 proc. paraiškų pateikiamos nepilnai užpildytos arba duomenys, pateikti paraiškose, nekoreliuoja su informacija, nurodoma verslo plane, registruose, finansinės atskaitomybės dokumentuose.
 
Paskutiniu metu taip pat pastebima tendencija, kad su paraiška pateikiama tik po vieną komercinį pasiūlymą arba pateikiami 3 pasiūlymai, tačiau jie nėra lygiaverčiai. Pavyzdžiui, 2021 m. pagal Programos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ net  40 proc. paraiškų pateikta su privalomais trimis, tačiau nelygiaverčiais komerciniais pasiūlymais.
 
Projektiniai pasiūlymai, kurių parengimas užtrunka, dažnu atveju iš viso nepateikiami.
 
Svarbu suskubti atsakyti į paklausimą
 
Pažymėtina, kad tuo atveju, kai  dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų NMA negali įvertinti paramos paraiškos, ji kreipiasi į pareiškėją dėl  papildomų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimo. Paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas įskaičiuojamas į paramos paraiškų vertinimo terminą, kuris sutrumpėjo perpus.
 
Taigi NMA, siekdama paraiškas įvertinti per Programos administravimo taisyklėse nustatytą  terminą, sumažins teikiamų paklausimų skaičių ir bus ypač svarbu atsakyti į NMA paklausimą, pateikiant papildomus dokumentus ir (arba) informaciją, per minimalų, 5 darbo dienų terminą.
 
Nepilnai užpildytos paraiškos arba atsakymo į paklausimą nepateikimas per nurodytą terminą bus vertinamas kaip neatitiktis tinkamumo kriterijams ir tokiems projektams finansavimas nebus skiriamas.
 
Todėl ypač svarbu iš karto pateikti visus reikalaujamus ir kokybiškai parengtus dokumentus, nesitikint suspėti visus neatitikimus pakoreguoti gavus paklausimą.
 
Visada esame pasirengę padėti
 
NMA rekomenduoja pradėti pildyti paraiškas vos patvirtinus priemonės įgyvendinimo taisykles, kad būtų pakankamai laiko tinkamai užpildyti informaciją paraiškos bei verslo plano formose ir pasirūpinti reikalaujamais dokumentais.
 
Primintina, kad, siekdama pagelbėti pareiškėjams parengti kokybiškas paraiškas, NMA prieš kiekvieną paraiškų pagal populiarią paramos priemonę rinkimo pradžią rengia tiesioginės vaizdo transliacijas, paraiškų pildymo instrukcijas, pildo ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų skiltį NMA svetainėje, taip pat jau nuo 2021 m. vidurio sudarė papildomą galimybę klientams gauti individualias konsultacijas naudojantis MS TEAMS platforma – tai suteikia galimybę gyvai bendrauti, derinti dokumentus, konsultuotis su atsakingu specialistu nevykstant į agentūrą, o prisijungiant naudojantis kompiuteriu ar telefonu.
 
Dar viena NMA pastanga kiek galima labiau padėti NMA klientams lengviau, patogiau ir greičiau naudotis mūsų paslaugomis – 2022 m. pradžioje suteikta galimybė  bet kuriuo paros metu gauti robotų konsultantų atsakymus į klausimus.
Kilus klausimų, klientai į NMA taip pat visada gali kreiptis telefonu, elektroniniu būdu, raštu arba atvykti į NMA ir operatyviai gauti informaciją.
 
Esant poreikiui, konsultacijai galima užsiregistruoti iš anksto: NMA svetainėje, skiltyje „Susisiekite“ / Išankstinė registracija, telefonu 85 252 6999, trumpuoju numeriu 1841, taip pat teritorinių skyrių telefonais
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 18 d. 09:05