Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.02.20

Parama miškui įveisti

Kategorija - Parama miškininkystei

Nuo kovo 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Tai pirmasis paraiškų priėmimo etapas šiais metais.

2020.02.19

Pakoreguotas paraiškų rinkimo 2020 metais grafikas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad š. m. vasario 19 d. buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas.

2020.02.19

Parama draudimo nuo sausros įmokoms kompensuoti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo kovo 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo nuo sausros įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d. savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose. 

2020.02.18

Svarbu – būtina saugoti investicijų įsigijimo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, privalo turėti ir saugoti investicijų įsigijimo bei apmokėjimą įrodančius dokumentus.

2020.02.18

Nuo kovo 2 d. – pirmasis paraiškų dėl apsaugos nuo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Kovo 2 d. – balandžio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Paraiškos bus renkamos pirmą kartą.Praeitą savaitę buvo patvirtintos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės, – supažindiname su pagrindiniais reikalavimais gauti šią paramą.

2020.02.17

Kviečiame kreiptis dėl paramos ūkių biosaugai...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Gyvulininkystės sektoriaus atstovai, norintys sumažinti pavojingų ligų paplitimo savo ūkiuose riziką, nuo kovo 2 d. kviečiami kreiptis dėl paramos investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti ligų keliamas grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes.

2020.02.13

Sudaryta smulkiųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilė

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šią savaitę baigta vertinti smulkiųjų ūkininkų paraiškų, pateiktų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) 2019 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, atitiktis atrankos kriterijams ir sudaryta jų pirmumo eilė.
 

2020.02.12

Nebus pritaikytos sankcijos dėl įsipareigojimų...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Pareiškėjams, dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėse, nebus taikomos sankcijos dėl prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo.