Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.08.04

Prasideda papildomas LEADER paraiškų parengiamajai...

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 16 d. papildomai renkamos LEADER paraiškos parengiamajai paramai 2023–2027 m. laikotarpiui gauti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 41 281 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

2022.08.03

Atnaujinta vandentvarkos paraiškų pirmumo eilė

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad paraiškoms, pateiktoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Priemonė) balandžio 1 d. - gegužės 31 d., papildomai skirta daugiau kaip 2 mln. Eur ir atnaujinta paraiškų pirmumo eilė.
 
 

2022.08.03

Pavėlinti šienavimo terminai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Rugpjūčio 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-476 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” buvo pakeisti šienavimo terminai pievose ir sodų tarpueiliuose – jie pratęsti iki rugsėjo 1 dienos, kai įprastas terminas buvo rugpjūčio 1 diena.

2022.08.01

Šienavimo terminai dalyvaujantiems agrarinės...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Dalis ūkininkų, dalyvaujančių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, šienavimo darbus turi užbaigti iki rugsėjo pabaigos.

2022.08.01

Patvirtinti konsultavimo paslaugų teikėjai

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad patvirtinti nauji konsultavimo paslaugų teikėjai, kurie konsultuos pareiškėjus, teikusius paraiškas ir NMA patvirtintus konsultavimo paslaugų gavėjais pagal Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.

2022.07.27

Besiverčiantys augalininkyste galės teikti pasėlių...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos iš pareiškėjų, kurie nori, kad būtų kompensuota pasėlių ir augalų draudimo įmokų dalis. Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta 941 464 Eur.

2022.07.26

Žemės ūkio produktų perdirbimo paraiškų pirmumo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Iki birželio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos paraiškos gauti paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą įsigyti, o šiuo metu jau sudarytos ir šių paraiškų pirmumo eilės. NMA darbuotojai paraiškas įvertino itin greitai, ir pareiškėjams, kad sužinotų, ar gavo paramą, neprireikė laukti teisės aktuose nustatytų 30 paraiškų vertinimui skirtų darbo dienų – paraiškų pirmumo eilė sudaryta beveik 2 kartus greičiau nei numatytas pirmumo eilių sudarymo terminas – rugpjūčio 12 d.
 
 

2022.07.26

Bitininkai kviečiami kreiptis paramos dėl papildomo...

Kategorija - Parama bitininkystei

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. šalies bitininkai kviečiami kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui gauti. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas, tiesiogiai susijusias su papildomu bičių maitinimu, kai įsigyjamas įprastinis, ekologiškas cukrus arba invertuotojo cukraus sirupas.