Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.07.27

Asbestinių stogų dangai keisti – papildomos lėšos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Gera žinia kaime gyvenantiems namų savininkams – asbestinių stogų dangos keitimo paraiškoms, surinkusioms vienodus balus, ketinama skirti papildomų lėšų. Tam pritarta Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto posėdyje.

2021.07.27

Lietuvos kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo rugpjūčio 2 d. bus pradėtos rinkti Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos dėl paramos vykdyti veiklą naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ bus renkamos iki rugpjūčio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų.
 

2021.07.26

Aktualu siekiantiems nutraukti žvejybos veiklą

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo liepos 29 d. iki rugsėjo 27 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“.
 

2021.07.26

Rugpjūčio 1 d. – aktualus terminas teikiant tam...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Siekiantys gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, bei šiais metais pateikusieji paraiškas savarankiškai iki rugpjūčio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi atsiųsti tam tikrus dokumentus. Taip pat iki šios datos jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, Juridinių asmenų registre (JAR) bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) turi būti įregistravę narius, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.

2021.07.22

Parama apsisaugoti nuo vilkų

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Jau nuo rugpjūčio Nacionalinė mokėjimo agentūra vėl priims paraiškas dėl paramos įsigyti priemones, padėsiančias apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo juos puolančių vilkų. Šiemet buvo pakoreguotos įgyvendinimo taisyklės, suteikiant galimybę šia parama pasinaudoti didesniam pareiškėjų ratui.
 

2021.07.22

Patvirtintas bičių laikytojų, gavusių paramą, sąrašas

Kategorija - Parama bitininkystei

Liepos 21 d. Žemės ūkio ministerija patvirtino pareiškėjų, nuo birželio 14 d. iki  birželio 25 d. teikusių paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones, sąrašą.
 

2021.07.20

Padedame Jums – mokėjimo prašymų teikimas pagal...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susipažinti su informaciniu vaizdo įrašu, aktualiu teikiantiems mokėjimo prašymus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones.

2021.07.20

Ūkiams modernizuoti paprašyta paramos gerokai daugiau,...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiais metais dėl paramos modernizuoti savo ūkius ūkininkai galėjo kreiptis nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Skirtingai nei ankstesniais metais žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galėjo pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą. Pateiktose paraiškose bendra prašoma investicinės paramos suma viršijo skirtąją beveik pusantro karto, tuo tarpu lengvatinių paskolų suma – daugiau nei 2 kartus.