Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.05.18

Paraiškos verslo pradžiai jau renkamos – skirta 25...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje renkamos paraiškos iš norinčių pradėti verslą kaimo vietovėse. Akcentuotina, kad prieš prasidedant šiam paraiškų surinkimo etapui kvietimui skirta paramos lėšų suma padidinta beveik 20 mln. Eur, taip pat pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, įgyvendinimo taisyklės – kviečiame susipažinti su svarbiausiais taisyklių keitimais.
 

2020.05.15

NMA, siekdama ūkininkams kuo greičiau išmokėti...

Kategorija - Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybei sušvelninus karantino sąlygas, Nacionalinės mokėjimo agentūros patikrų specialistai aktyviau lankysis šalies ūkiuose. Fizines ūkių patikras planuojama pradėti jau kitą savaitę. NMA skuba atlikti patikras, kad ūkininkus kuo greičiau pasiektų parama.

2020.05.14

Į ką svarbu atkreipti dėmesį norint išvengti...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Informuojame, kad balandžio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisykles, buvo pakeista nuostata dėl paramos gavėjų Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamų metinių ataskaitų.

2020.05.14

Pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas – aktualu...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Gegužės 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas.
 
 

2020.05.13

Biosaugai stiprinti ūkininkai paprašė 1,7 mln. Eur...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Ūkininkai, siekiantys sumažinti pavojingų ligų paplitimo grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes, nuo kovo 2 d. iki balandžio 30 d. galėjo kreiptis dėl paramos. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 

2020.05.11

Svarbu tinkamai pasiruošti deklaravimui ir laiku...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Jau nuo balandžio 20 d. šalies žemdirbiai savarankiškai gali deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius. Nuo gegužės 4 d. vyksta įprastas deklaravimas, kai pareiškėjai fiziškai gali atvykti į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai pataria pareiškėjams tinkamai pasirengti deklaravimui ir laiku pateikti paraiškas.

2020.05.11

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo gegužės 11 d. iki liepos 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“.
 
 

2020.05.07

Nuo šiandien – paraiškos dalyvauti trumpose tiekimo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo gegužės 7 d. iki birželio 4 d. kviečiami teikti paraiškas norintieji įsitraukti į trumpąsias maisto tiekimo grandines pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.