Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.04.08

Miškų valdytojai kviečiami teikti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Miškų valdytojai, norintys padidinti savo valdomų miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę, šiemet dėl paramos įgyvendinti šias veiklas į Nacionalinę mokėjimo agentūrą galės kreiptis du kartus. Pirmasis šių paraiškų rinkimo etapas jau prasidėjo – jis trunka nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Antrasis numatytas lapkričio 3 d. – gruodžio 30 d.
 

2022.04.08

Netrukus prasidės kasmetinis pasėlių deklaravimas...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo balandžio 19 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykti į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Deklaruoti pasėlius bus galima iki birželio 14 d.

2022.04.07

VVG kviečiamos rengtis 2023–2027 m. laikotarpiui

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo balandžio 1 d. renkamos LEADER paraiškos gauti parengiamąją paramą 2023–2027 m. laikotarpiui. Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai galima teikti iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 980 022 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.
 

2022.04.07

Renkamos paraiškos įgyvendinti vandentvarkos projektus

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priima paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
 

2022.04.06

Smulkieji ūkininkai aktyviai teikė paramos paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Visą praėjusį mėnesį šalies smulkieji ūkininkai teikė paraiškas. Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir toliau lieka viena laukiamiausių – per gana neilgą paraiškų surinkimo laikotarpį (kovo 1–31 d.) paraiškų pateikta tiek, kad paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją.

2022.04.06

Parama žuvų perdirbimo įmonėms

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo balandžio 11 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Paraiškos renkamos iki birželio 9 d.

2022.04.06

JŪSŲ IDĖJOS – MŪSŲ AUGIMAS

Kategorija - Apie NMA

Visus, besinaudojančius NMA paslaugomis, kviečiame teikti savo pasiūlymus bei idėjas, kurios padėtų NMA tobulėti. Siekdama išlaikyti bei stiprinti ryšį su klientais, NMA nuolat ieško naujų, inovatyvių sprendimų, galinčių padėti klientui dar patogiau ir lengviau bendrauti su agentūra. Todėl Jūsų nuomonė yra labai svarbi pasirenkant efektyvias bei patrauklias abipusio dialogo formas.

2022.04.04

Kviečiame teikti paraiškas dėl žemės ūkio parodų,...

Kategorija - Nacionalinė parama

Žemės ūkio ministerija nuo kovo 28 d. iki š. m. balandžio 11 d. 17 val. kviečia teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, kurie vyksta Lietuvoje, bei konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.