Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.08.03

Nuo koronaviruso nukentėjusiam paukštienos sektoriui...

Kategorija - Bendroji informacija

Lietuvos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus įmonės, patyrusios nuostolių dėl koronaviruso protrūkio, jau gali teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis patvirtino dvi pagalbos teikimo taisykles, pagal kurias įmonės gali teikti paraiškas ir gauti pagalbą.

2020.08.03

Pradedamos rinkti smulkių pieno ūkių valdytojų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiandien, rugpjūčio 3 d., Nacionalinėje mokėjimo agentūroje pradedamos rinkti smulkiųjų ūkininkų paraiškos. Akcentuotina, jog šiuo paraiškų rinkimo etapu, kuris truks iki rugsėjo 30 d., paraiškas galės teikti tik pienine galvijininkyste užsiimantys smulkieji ūkininkai.

2020.08.03

Apsaugos nuo vilkų priemonės bus kompensuojamos ir...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, jog pakeitus įgyvendinimo taisyklės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, parama apsisaugoti nuo vilkų daromos žalos gali pasinaudoti ir smulkūs šeimos ūkiai.

2020.08.03

Paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo – nuo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo šiandien, rugpjūčio 3 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra renka paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Paraiškos bus renkamos iki rugsėjo 30 d., šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 551 720 Eur paramos lėšų.

2020.07.31

Laikinoji valstybės pagalba – visiems nukentėjusiems...

Kategorija - Bendroji informacija

Liepos 30 d. išmokėta visa numatytoji laikinoji valstybės pagalba – 18,5 mln. Eur – pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais.

2020.07.30

Norinčių pradėti verslą kaime paraiškos jau...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Norintys pradėti verslą kaimo vietovėse gegužės–birželio mėnesiais galėjo kreiptis dėl paramos. Tik pasibaigus paraiškų rinkimui, buvo aišku, kad konkurencija dėl paramos lėšų verslo pradžiai bus didžiulė – bendra prašoma suma viršijo skirtąją beveik 3 kartus. Kai prašoma paramos suma viršija skirtąją, lemiamą įtaką dėl paramos skyrimo turi paraiškų prioritetinė eilė. Paraiškų  pirmumo eilė jau sudaryta, taigi kviečiame susipažinti. 

2020.07.27

Tautinio paveldo veiklai finansuoti patvirtinta 183...

Kategorija - Apie NMA

Nuo balandžio 6 d. iki gegužės 8 d. buvo renkamos paraiškos dėl pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti. Šiuo laikotarpiu buvo pateiktos 108 paraiškos, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) paramos gavėjais patvirtino 104 pareiškėjus.

2020.07.24

Rugpjūčio 1 d. baigiasi kai kurių dokumentų pateikimo...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Savarankiškai pateikusieji paraiškas gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, iki rugpjūčio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti tam tikrus dokumentus. Pavėluotai dokumentai gali būti siunčiami iki rugpjūčio 26 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.