Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.11.30

NMA vykdydama patikras laikosi visų saugumo reikalavimų

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama apsaugoti ūkininkus ir savo darbuotojus nuo rizikos užsikrėsti „Covid-19“, patikrose naudoja visas reikalingas saugumo priemones, numatytas procedūrose. Į ūkius vykstama tik tada, kai neįmanoma nuotoliniu būdu patikrinti, kaip vykdomas įsipareigojimas. Siekiant išvengti fizinio kontakto tiek plotinių, tiek investicinių priemonių dalyviams sudaryta galimybė mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoti apie įvykdytas veiklas. NMA kviečia pareiškėjus / paramos gavėjus bendradarbiauti su priežiūros specialistais, pasitikėti jų kvalifikacija bei pasirengimu saugiai atlikti patikrą vietoje.
 

2020.11.27

Ministerija įspėja apie telefoninius sukčius

Kategorija - Bendroji informacija

Žemės ūkio ministerija gavo informacijos, kad ūkininkai sulaukia skambučių iš telefoninių sukčių, apsimetančių Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojais bei bandančių sužinoti ūkininkų banko sąskaitų  ir kitus asmeninius duomenis. 

2020.11.26

LKT nariai galės įgyvendinti projektus elektroninės...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo gruodžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Šiuo paraiškų teikimo etapu bus galima pateikti  elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų paraiškas.
 

2020.11.25

Svarbu teikiantiems paraiškas dėl paramos už įsigytas...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad lapkričio 24 d. buvo pakeistos finansavimo taisyklės, taikomos pareiškėjams, nuo š. m. lapkričio 20 d. teikiantiems paraiškas gauti paramą pasinaudoti konsultavimo paslaugomis. Pakoreguotose taisyklėse patikslinti reikalavimai pareiškėjams – paraiškas galės teikti ne visi ūkininkai, miško valdytojai ar kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 

2020.11.24

Kaip programėlėje „NMA agro“ tinkamai užpildyti...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Mobilios programėlės „NMA agro“ praktine nauda jau spėjo įsitikinti daugiau kaip 9 tūkst. vartotojų. Ji ypač aktuali pandemijos metu, kai būtina išvengti fizinio kontakto. Programėlės pritaikymo sritys nuolat plečiamos – „NMA agro“ naudojasi ne tik dalyvaujantys su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių veiklose ūkininkai, bet ir paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus. Taip pat pranešimus apie vykdomus projektus jau gali siųsti ir žuvininkystės sektoriaus atstovai. Šiuo metu pareiškėjams svarbu suskubti ir iki gruodžio 1 d. pranešti apie sutvarkytus ir tinkamus skirti paramą 2021 m. plotus.

2020.11.23

Šiemet antrą kartą renkamos paraiškos investicijoms...

Kategorija - Parama miškininkystei

Paskutinį šių metų mėnesį miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5 601 607 Eur paramos lėšų.

2020.11.20

Renkamos paraiškos pagal dvi žuvininkystės veiklas

Kategorija - Parama žuvininkystei

Šią savaitę Nacionalinė mokėjimo agentūra pradėjo rinkti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones „Gamybos ir prekybos planai“ ir  „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. 

2020.11.19

NMA darbuotojai aktyviai dalyvavo mokymuose apie...

Kategorija - Apie NMA

Lapkričio 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vyko didelio darbuotojų susidomėjimo sulaukę nuotoliniai mokymai apie pranešėjų apsaugą. Mokymai buvo organizuojami siekiant supažindinti NMA darbuotojus su asmenų, pranešusių apie pažeidimus įstaigose, teisėmis.