Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.08.05

Patikslinti tirštojo mėšlo laikymo laukuose reikalavimai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo š. m. lapkričio 15 d. įsigalioja patikslinti tirštojo mėšlo laikymo laukuose reikalavimai. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo pakeitimas buvo patvirtintas liepos 30 d. bendru aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymu.

2021.08.04

Laukiantiems paraiškų vertinimo rezultatų gera žinia...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Dauguma pareiškėjų gali atsipūsti – Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai suskubo anksčiau nustatyto laiko sudaryti paraiškų pirmumo eiles. Pirmojo paraiškų vertinimo etapo rezultatų sulauks pateikusieji paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis: „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Tradicinių amatų centrų plėtra“,  „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, „Miško veisimas“. Paraiškos pagal minėtas veiklos sritis buvo baigtos rinkti birželio pabaigoje.

2021.08.04

Netrukus – paraiškos smulkių ūkio subjektų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Jau nuo rugsėjo 1 d. smulkieji ūkiai, miško valdytojai, kaimo vietovėje veikiančios labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys galės teikti bendradarbiavimo paraiškas.

2021.08.04

Padedame Jums – vaizdo instrukcija norintiems...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susipažinti su paraiškos pildymo vaizdo instrukcija, skirta rengiantiems paraiškas pagal veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“.

2021.07.29

Sudaryta paraiškų žemės ūkio valdoms modernizuoti...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko šiais metais pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ prioritetinį vertinimą ir sudarė pirmumo eilę.
 

2021.07.29

Pakoreguotas paraiškų priėmimo grafikas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Liepos 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2021 m. grafikas.

2021.07.27

Asbestinių stogų dangai keisti – papildomos lėšos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Gera žinia kaime gyvenantiems namų savininkams – asbestinių stogų dangos keitimo paraiškoms, surinkusioms vienodus balus, ketinama skirti papildomų lėšų. Tam pritarta Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto posėdyje.

2021.07.27

Lietuvos kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo rugpjūčio 2 d. bus pradėtos rinkti Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos dėl paramos vykdyti veiklą naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ bus renkamos iki rugpjūčio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų.