Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.04.14

Sudaryta Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškų pirmumo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai sudarė š. m. vasarį pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“, kad galėtų rengti gyvus renginius, pirmumo eilę.
 

2022.04.13

Prasideda antrasis paraiškų surinkimo etapas ūkiams...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. kviečiami teikti paraiškas ūkininkai, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius, didinti pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos. Paraiškos priimamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Kvietimui teikti paraiškas gauti paramą taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai.

2022.04.12

Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra  (toliau -NMA) informuoja, kad žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys bei teikiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paramai skirta 297 876 Eur. Paraiškos renkamos nuo sausio 3 d. iki gruodžio 30 d.

2022.04.12

Tradicinėje NMA konferencijoje – šių metų su plotu...

Kategorija - Apie NMA

Artėjant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo sezonui, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) balandžio 11 d. surengė konferenciją „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“.

2022.04.12

NMA skelbia patalpų nuomos konkursą Kaune

Kategorija - Apie NMA

Pirkimo objektas – administracinių patalpų, esančių Kauno mieste, nuoma.

2022.04.12

Apie paramos administravimo procesą – glaustai

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama padėti pareiškėjams ir paramos gavėjams aiškiai suprasti paramos administravimo procesus, parengė schemas, kuriose grafiškai pavaizduota paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo eiga.
 

2022.04.08

Miškų valdytojai kviečiami teikti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Miškų valdytojai, norintys padidinti savo valdomų miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę, šiemet dėl paramos įgyvendinti šias veiklas į Nacionalinę mokėjimo agentūrą galės kreiptis du kartus. Pirmasis šių paraiškų rinkimo etapas jau prasidėjo – jis trunka nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Antrasis numatytas lapkričio 3 d. – gruodžio 30 d.
 

2022.04.08

Netrukus prasidės kasmetinis pasėlių deklaravimas...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo balandžio 19 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykti į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Deklaruoti pasėlius bus galima iki birželio 14 d.