Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.08.14

Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad nereikėtų...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Neretai Nacionalinė mokėjimo agentūra, tikrindama paraiškas gauti tiesiogines išmokas, paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones, paramą už laikomus gyvulius, nustato deklaruotų duomenų neatitikimų. Dėl to ne tik pritaikomos sankcijos einamųjų metų paraiškai, bet ir, kaip reikalauja ES teisės aktai, gali būti susigrąžinama parama už buvusius deklaravimo metus. Norėdami padėti išvengti klaidų, dėl kurių gali atsirasti skolos NMA, supažindiname su administravimo praktikoje pasitaikančiais panašiais atvejais.

2020.08.13

Apie paramai skirti tinkamus naujus plotus patogu...

Kategorija - Bendroji informacija

Ūkininkai, kurie, pasibaigus šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpiui, netinkamus paramai skirti plotus sutvarkė ir pavertė juos tinkamais gauti paramą, gali patikslinti kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas. Tai galima padaryti jau dabar, nelaukiant numatyto termino iki gruodžio 1 d.

2020.08.13

Sudaryta smulkiųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilė

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai šiomis dienomis aktyviai vertina paraiškų, kurios baigtos rinkti š. m. birželio 30 d., atitiktį atrankos kriterijams. Jau paskelbta ir smulkiųjų ūkininkų paraiškų, teiktų NMA birželio 1–30 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, pirmumo eilė.
 

2020.08.12

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną...

Kategorija - Bendroji informacija

Šiandien, rugpjūčio 12 d., šalies pieno gamintojams buvo mokama 2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną.

2020.08.12

Žuvininkystės sektoriaus atstovai pateikė paraiškas

Kategorija - Parama žuvininkystei

Praeitą savaitę Nacionalinėje mokėjimo agentūroje baigtos rinkti paraiškos pagal tris žuvininkystės sektoriaus veiklos sritis. Kviečiame apžvelgti paraiškų rinkimo rezultatus.

2020.08.12

Sudarytos paraiškų dėl valdų modernizavimo ir...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai į paraiškų prioritetines eiles surikiavo paramos paraiškas, pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškos pagal abi veiklos sritis NMA buvo renkamos iki birželio 30 d.
 

2020.08.11

Novatoriški ūkininkai išbandys į rezultatą...

Kategorija - Bendroji informacija

Lietuvoje nuo rugpjūčio pradedama taikyti naujos kartos agrarinės aplinkosaugos priemonė, kuri padės išsaugoti gausiai žydinčias natūralias pievas. Gegužės mėnesį paskelbus registraciją, ūkininkų aktyvumas pranoko lūkesčius. Iš daugiau nei tūkstančio pasiūlytų hektarų, bandomajai priemonei atrinkti beveik trys šimtai, priklausantys dvidešimt penkiems ūkininkams. Šiuo metu su jais pasirašomos trejų metų trukmės bendradarbiavimo sutartys.

2020.08.11

Jau nuo rytdienos – nacionalinė parama pieno gamintojams

Kategorija - Bendroji informacija

Nuo rytojaus, rugpjūčio 12 d., pradedama mokėti 2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną. Išmokoms numatyta 12,3 mln. Eur, kurie bus išmokėti beveik 19 tūkst. pieno gamintojų.