Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.03.02

NMA prašo ūkininkų laikytis kompleksinės paramos...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra vyksta į ūkius patikrinti, kaip ūkininkai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas. 

2020.03.02

Kviečiame pasinaudoti parama miškų keliams įrengti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiandien pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. 

2020.02.28

Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo š. m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“.
 

2020.02.27

Patvirtinta kasmetinio pasėlių deklaravimo pradžios data

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo balandžio 20 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bus galima iki birželio 7 d. (pavėluotai iki liepos 2 d.).

2020.02.27

Pirmadienį ūkininkus pasieks susietoji parama už gyvulius

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra kovo 2 d. ūkininkams pradeda mokėti susietąją paramą už 2019 m. laikytus mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. 99 proc. ūkininkų išmokų sulauks jau pirmąją mokėjimo dieną.

2020.02.27

Svarbu žinoti vykdantiems veiklą „Ražienų laukai...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Siekiantiems kompensacinių išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ primename šiuo metų laiku aktualius įsipareigojimus.

2020.02.26

Svarbu įgyvendinantiems projektus pagal išmokos...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad pareiškėjai, vykdantys projektus, kuriems parama mokama kaip išmoka verslo planui įgyvendinti, ir teikiantys arba jau pateikę mokėjimo prašymus, turi nepamiršti laikytis įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė teikdami paramos paraiškas. 

2020.02.25

Surinktos paraiškos dėl laikino žvejybos nutraukimo

Nuo š. m. sausio 20 d. iki vasario 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Informuojame apie paraiškų surinkimo rezultatus.