Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.04.14

„Gero ūkininko čempionate“ rinks santarvėje su...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Kartu su bundančia gamta prasideda nauja iniciatyva – „Gero ūkininko čempionatas“. Jos metu bus apdovanoti darnoje su gamta ūkininkaujantys ir pavyzdį kitiems rodantys ūkininkai bei agrarinę aplinkosaugą labiausiai skatinančios seniūnijos.

2021.04.14

Pateiktos Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Visą kovo mėnesį Lietuvos kaimo tinklo nariai galėjo teikti paraiškas dėl paramos savo veiklai elektroninėmis komunikacijos priemonėmis vykdyti. Pateikiame paraiškų surinkimo rezultatus.

2021.04.12

Kviečiame kreiptis paramos akvakultūros įmonių...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo 2021 m. balandžio 19 d. iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ supaprastintąsias taisykles (Priemonė).

2021.04.12

Smulkieji ūkininkai jau gali rengti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Praeitą savaitę patvirtintos naujos įgyvendinimo taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi paramos paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus kviečiami teikti smulkieji šalies ūkininkai. Supažindiname su taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais gauti paramą.

2021.04.12

Pradedamas žemės plotų deklaravimas

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šiandien žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimo pradžia.

2021.04.09

Tradicinėje NMA konferencijoje – šių metų su plotu...

Kategorija - Apie NMA

Artėjant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo sezonui, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) balandžio 8 d. surengė konferenciją „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“.

2021.04.09

Kviečiame prisijungti prie ūkininkų, saugančių...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Vis labiau ryškėjanti pavasario saulė budina laukų ir pievų gyventojus kaupti jėgas ir visiems mums parodyti įvairiaspalviais žiedais nuklotus žalius kilimus, kuriuose gausu tyliai plušančių, garsiai giedančių ar kitaip pavasario džiaugsmą skleidžiančių gyvių. Po ilgos žiemos ir vis dar nesitraukiančio vėsaus pavasario žemė kantriai laukia ūkininkų rankomis beriamos sėklos. Džiugu, kad vis daugiau mūsų šalies žemdirbių, siekdami išsaugoti gamtos vertybes, renkasi palankų gamtai ūkininkavimo būdą. Laikydamiesi agrarinės aplinkosaugos reikalavimų jie rūpinasi mūsų šalies kraštovaizdžiu, saugo išlikusius natūralius gamtos kampelius. Prasidėjus deklaravimui, kviečiame ūkininkus, turinčius savo valdose specifinių pievų, prisidėti prie šių plotų tvarkymo, kad jie taptų saugiais gyvųjų organizmų – gausybės augalų, paukščių ir kitų gyvūnų rūšių, namais. Parama už specifinių pievų tvarkymą teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.

2021.04.08

Teikiant paraišką miškui įveisti svarbu iš anksto...

Kategorija - Parama miškininkystei

Žemės ūkiui nenaudingi, nenašūs žemės sklypai gali tikti miškui. Sutvarkius apleistą, dirvonuojantį sklypą, jį apželdinus, galima gauti ne tik ekonominės naudos, bet ir ilgalaikio, ateities kartas džiuginančio rezultato. Susidomėję galimybe pasinaudoti parama miškui įveisti iki birželio pabaigos kviečiami teikti paraiškas. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į tai, kad ne visuomet su paraiškomis pateikiami visi reikalingi dokumentai, – jais būtina pasirūpinti iš anksto. Teiktini dokumentai priklauso nuo planuojamos apželdinti mišku sklypo paskirties, taip pat teritorijos, kurioje šis sklypas yra.