Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.03.06

Dėl buvusių ŽŪMIS veiklos sutrikimų

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia paramos gavėjų, paskutinėmis 2020 m. vasario mėnesio dienomis teikusių mokėjimo prašymus per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS pagal Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, dėmesį.

2020.03.06

Pakoreguotas EJRŽF paraiškų teikimo grafikas

Kategorija - Parama žuvininkystei

Kovo 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafikas – pakeistas dviejų veiklos sričių paramos rinkimo laikas.

2020.03.06

Sudarytas paraiškų dėl stogų keitimo priėmimo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad buvo sudarytas paraiškų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklą „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“, priėmimo savivaldybėse grafikas.
 

2020.03.05

Nacionalinė mokėjimo agentūra rengiasi permainoms:...

Kategorija - Apie NMA

Baigiantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) laikotarpiui, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) rengiasi naujam paramos administravimo periodui. Siekdama įveikti laukiančius bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) iššūkius NMA ieško efektyvesnio bei skaidresnio paramos administravimo proceso valdymo būdo. Planuojama atlikti struktūrinius ir funkcinius pokyčius, stiprinti padalinius regionuose, paslaugas labiau orientuoti į ūkininkus.

2020.03.03

Skirta papildomų lėšų pradėti verslą kaime

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą skirti papildomų lėšų projektams, surinkusiems vienodą atrankos balų skaičių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka. 

2020.03.03

VVG paraiškos – jau nuo šios savaitės

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Nuo kovo 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. 

2020.03.02

NMA prašo ūkininkų laikytis kompleksinės paramos...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra vyksta į ūkius patikrinti, kaip ūkininkai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas. 

2020.03.02

Kviečiame pasinaudoti parama miškų keliams įrengti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiandien pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.