Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.08.25

NMA pristatys bepiločių orlaivių naudojimą savo veikloje

Kategorija - Bendroji informacija

Rugpjūčio 26–28 dienomis Kaune, VDU Žemės ūkio akademijoje, vyks paroda „Inno panorama 2021“, kurios pagrindinė tema šiais metais – skaitmeninės technologijos žemės ir miškų ūkyje.

2021.08.25

Svarbu teikiantiems dokumentus per ŽŪMIS – sistema...

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) jau veikia tinkamai – sistemoje galima teikti paraiškas, mokėjimo prašymus, projekto įgyvendinimo ataskaitas.
 

2021.08.23

Verslo paraiškos – nuo rugsėjo

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. kviečia teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.
 

2021.08.23

Investiciniams projektams skirta papildomų lėšų

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra įvertino šiais metais pateiktas paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones ir sudarė pirmumo eilę. Paaiškėjus, kad vienodus atrankos balus surinkusioms paraiškoms pritrūko lėšų, agentūra kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją. Šiuos klausimus ministerijoje sprendžiantis Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komitetas nutarė šioms paraiškoms skirti papildomų lėšų.

2021.08.20

Dalis pareiškėjų šienavimo darbus turi užbaigti...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, dalyvaudami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, vykdo aplinkai draugišką ūkininkavimą, prisideda prie biologinės įvairovės atkūrimo ir išsaugojimo. Nors pagrindiniai šienavimo darbai pagal daugelį su plotu susijusių KPP priemonių jau turėjo būti užbaigti vasarą, dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veiklose pareiškėjams nustatyti vėlesni terminai. Šienavimo darbus dalis pareiškėjų turi užbaigti iki rugsėjo pabaigos.
 

2021.08.19

Dėl paramos investicijoms į miškininkystės...

Kategorija - Parama miškininkystei

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6,54 mln. paramos lėšų.
 

2021.08.19

„Pasitikėjimo linija“ didina NMA veiklos skaidrumą

Kategorija - Apie NMA

Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama būti patikima organizacija, nuolat puoselėja vieną iš kertinių savo veiklos vertybių – skaidrumą. Efektyvus ir patogus įrankis skaidrumui NMA didinti – tai „Pasitikėjimo linija“. Ja gyventojai kviečiami aktyviai naudotis ir taip dar labiau stiprinti pasitikėjimą NMA.
 

2021.08.17

Rugsėjį žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Rugsėjo 1–30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Supažindiname su pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams ir atkreipiame dėmesį, kad pirminis perdirbimas neremiamas.