Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.06.11

Gamintojų grupėms įsteigti paprašyta 1 mln. Eur paramos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Iki š. m. gegužės 29 d. buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.

2020.06.10

NMA atvėrė duomenis visuomenei

Kategorija - Apie NMA

Gegužės pabaigoje Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kartu su kitomis viešojo sektoriaus institucijomis baigė įgyvendinti projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“. Projektu buvo siekiama pagerinti Lietuvos viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo brandos lygį ir pateikti visuomenei jau pritaikytus atvirų duomenų rinkinius.

2020.06.10

Miškininkų pateiktose paraiškose prašoma paramos suma...

Kategorija - Parama miškininkystei

Gegužės 29 d. baigėsi paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ ir KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Supažindiname su paraiškų rinkimo preliminariais rezultatais.
 

2020.06.10

Pasirašytos paramos pieno gamintojams ir galvijų...

Kategorija - Bendroji informacija

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis pasirašė paramos pieno gamintojams ir galvijų laikytojams administravimo taisykles, kuriose nustatyta, kas, kaip ir kada gali gauti valstybės pagalbą. 

2020.06.09

„NMA agro“ – reali pagalba ūkininkams

Mobilioji programėlė „NMA agro“ sparčiai populiarėja – naudotojų skaičius išaugo iki 6 tūkst. Apie savo atliktas veiklas praneša ūkininkai, investicinius projektus įgyvendinantys paramos gavėjai, apie neprižiūrėtus laukus informuoja Lietuvos gyventojai, programėle atsiųstais duomenimis naudojasi kitų priežiūros institucijų atstovai.

2020.06.08

Skelbiamas papildomas žuvininkystės sektoriaus...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2020 m.  birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-421 buvo pakeistas Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas ir nustatytas papildomas paraiškų pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ rinkimas. Paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pagal šią priemonę renkamos nuo šiandien, t. y. birželio 8 d., iki rugpjūčio 7 d.
 
 

2020.06.05

Mažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo š. m. kovo 16 d. iki birželio 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ veiklos sritį „Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“.
 
 

2020.06.04

Keisti stogo dangą nori beveik 1,4 tūkst. kaimo gyventojų

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo kovo 2 d. iki gegužės 29 d. Lietuvos kaimo vietovių gyventojai buvo kviečiami teikti paraiškas, kad galėtų savo gyvenamųjų namų asbestinę stogų dangą pakeisti į naują, sveikatai nekenksmingą stogo dangą. Supažindiname su pateiktų paraiškų surinkimo rezultatais.