Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.04.27

Miškams saugoti nuo stichinių nelaimių teikiama...

Kategorija - Parama miškininkystei

Miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Siekiantiems atkurti stichinės nelaimės pažeistą mišką gera žinia – šiais metais nustatyti didesni nei pernai želdinių įkainiai.

2021.04.26

Apie paramą smulkiesiems ūkiams – jau trečiadienį

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Balandžio 28 d., trečiadienį, NMA surengs tiesioginę transliaciją apie paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ 2021 metais.

2021.04.23

Pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas – paraiškos...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Balandžio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafikas.

2021.04.23

Kviečiame dalyvauti apklausoje!

Kategorija - Bendroji informacija

Tobulindami savo veiklą, kviečiame visus klientus dalyvauti apklausoje dėl NMA siunčiamų paklausimų.

2021.04.23

Vykdančių parodomuosius bandymus dėmesiui

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ dalyviai turėtų nepamiršti laiku ir tinkamai informuoti NMA apie savo veiklą.

2021.04.23

Pakoreguoti tiesioginių išmokų reikalavimai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Balandžio 20 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos tiesioginių išmokų taisyklės. Taisyklių pakeitimai aktualūs 2021 m. pareiškėjams, deklaruojantiems pievas kaip palaukes ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) įskaitai, taip pat dirbantiems bearimės žemės dirbimo technologijos būdu. Įsakymu patvirtinta palanki pareiškėjams nuostata dėl patikslintos atsiskaitomosios sąskaitos ar valdos perėmėjo patikslintų paraiškos duomenų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikimo termino pratęsimo.

2021.04.22

Pristatyta parama asbesto stogams keisti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Vakar, balandžio 21 d., tiesioginės transliacijos žiūrovai turėjo galimybę susipažinti su paramos asbesto stogams keisti aktualijomis 2021 metais.

2021.04.22

Ūkininkai ir mažos įmonės vėl galės gauti...

Kategorija - Bendroji informacija

Nuo COVID-19 krizės ypač nukentėję ūkininkai, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios pernai negavo išimtinės laikinosios paramos, šiemet galės ją gauti. Planuojama, kad paraiškos bus renkamos nuo balandžio 28 d. iki gegužės 14 d.