Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.12.18

Kviečiame suskubti teikti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Primename, kad artėjant gražiausioms metų šventėms, artėja ir paraiškų rinkimo pabaiga pagal itin populiarias Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) veiklas – „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ ir „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

2019.12.18

Akvakultūros įmonėms suteikta galimybė gauti paramą...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo spalio 14 d. iki gruodžio 13 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė) supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles.
 

2019.12.18

Nuo naujų metų laukiamos šalutinių gyvūninių...

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus pradėtos rinkti šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) tvarkymo įmonių, siekiančių gauti valstybės pagalbos kompensaciją už suteiktas 1 ir 2 kategorijų ŠGP pašalinimo ir sunaikinimo paslaugas ŠGP turėtojams, paraiškos. Atkreipiame dėmesį, kokių reikalavimų reikia laikytis, norint gauti paramą.

2019.12.17

Susidomėjimas parama investicijoms į žemės ūkio...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiais metais dėl paramos ūkių modernizavimui ūkininkai galėjo kreiptis du kartus. Pirmasis paraiškų rinkimo etapas vyko pavasarį, kurio metu buvo pateikta 1 251 paraiška (paprašyta 53 mln. Eur paramos). Antrasis paraiškų rinkimo etapas baigėsi praėjusią savaitę, gruodžio 13 d. Preliminariais duomenimis buvo pateiktos 964 paraiškos, jose bendra prašoma paramos suma siekia 39,5 mln. Eur. 

2019.12.17

Sumažinta minimali skolinimosi suma

Neretai ūkininkai susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, o finansinėse  institucijose ne visuomet pavyksta pasiskolinti, kai to labiausia reikia, todėl Žemės ūkio ministerijos iniciatyva su kreditų unijomis sutarta dėl palankesnių skolinimosi sąlygų. Nuo šiol pritrūkę apyvartinių lėšų ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir gaunantys tiesiogines išmokas, galės pasinaudoti kredito unijų paslaugomis palengvintomis sąlygomis – minimali skolinimosi suma sumažinta 6 kartus – iki 5 tūkst. Eur. Iki šiol ši suma siekdavo 30 tūkst. Eur.

2019.12.16

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pasėlius...

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra jau gavo lėšas, skirtas mokėti už 2019 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pasėlius ir gyvulius.

2019.12.16

Primename apie galimybę išsakyti nuomonę apie nma.lt!

Kategorija - Apie NMA

Primename, kad, siekdami sužinoti Jūsų nuomonę apie NMA interneto svetainę, paskelbėme nma.lt lankytojų anoniminę apklausą. Jos tikslas – gauti ir išanalizuoti Jūsų nuomonę bei pastebėjimus, į kuriuos atsižvelgsime tenkindami Jūsų lūkesčius.

2019.12.12

Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos – pirmumo eilėje

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad Lietuvos kaimo tinklo (LKT) paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai teiktos nuo š. m. rugsėjo 30 d. iki spalio 18 d., jau surikiuotos paraiškų pirmumo eilėje. Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, kad paramos pakanka didžiajai daliai pareiškėjų.