Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.05.16

Pakeistos nykstančių gyvulių ir paukščių saugojimo...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Gegužės 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ (toliau – Veikla) įgyvendinimo taisyklės, kuriose nurodyta, kad paraiškos teikiamos vadovaujantis tiesioginių išmokų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.

2022.05.16

Svarbu deklaruojantiems miško sklypus

Kategorija - Parama miškininkystei

Šiuo metu renkamos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos, kuriose deklaruojami ir miškai, įveisti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, siekiant gauti miško priežiūros kasmetes išmokas.
 

2022.05.13

Auginantys daržoves, vaisius ir uogas sulaukė...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Gegužės 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeisti susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami vaisiai ir uogos ir plotus, kuriuose auginamos daržovės atvirajame grunte, dydžiai, todėl tikriesiems ūkininkams išmokėta papildoma paramos suma.

2022.05.12

Valstybinės žemės naudotojai turi suklusti: deklaruoti...

Kategorija - Bendroji informacija

Žemdirbiai pasėlių deklaravimo metu gali deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos teisėtai naudoja ar valdo. Įbraižytiems deklaruojamiems plotams patenkant į Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) elektroninio žemėlapio sluoksnius „Valstybinė žemė“ (VŽ) ir (arba) „Laisva valstybinė žemė“ (LŽ), tos žemės naudojimo ar valdymo dokumentai turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (Valdų registras) iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo momento.

2022.05.12

Pagalba deklaruojantiems pagal priemonę „Ekologinis...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja ūkininkus, deklaruojančius laukus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, kad laukai turi būti įbraižyti atsižvelgiant į jų statusą bei įsipareigojimų laikotarpį.

2022.05.12

Jaunieji ūkininkai greitai galės teikti paraiškas

Kategorija - Parama jaunimui

Nuo birželio 1 d. šalies jaunieji ūkininkai vėl turės galimybę teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos bus renkamos iki liepos 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 821 887 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.
 

2022.05.12

Netrukus išmokos už tarpinius pasėlius pasieks...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, įvykdę įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, kitą savaitę, pirmadienį, sulauks kompensacinių išmokų.

2022.05.11

Prisidėkite prie asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo!

Kategorija - Apie NMA

Prisidėti prie asmenų  aptarnavimo kokybės NMA gerinimo gali kiekvienas – tam tereikia užpildyti anketą.