Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.09.16

Didinama susietoji parama už pienines karves

Kategorija - Bendroji informacija

Žemės ūkio ministerija nustatė 2020 metų susietosios paramos už pieninę karvę dydį – 128,86 Eur. Palyginti su 2019 metais, parama padidėjo 14 Eur. Pernai ji siekė 114,86 Eur.

2020.09.16

Baigėsi paraiškų dėl paramos didinti miškų...

Kategorija - Parama miškininkystei

Pirmadienį baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priėmimas. Supažindiname su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.

2020.09.15

Ūkininkų sąskaitas pasieks 4,5 mln. Eur išmokų

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti kompensavimo lėšas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. Kompensacijos mokamos pagal 2018 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.

2020.09.15

Bus teikiama parama pagal naują Kaimo plėtros programos...

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, jog rugsėjo 11 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramos paraiškų 2020 m. priėmimo grafikas buvo papildytas nauja priemone – „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“.

2020.09.14

Dėl sausros patirti nuostoliai bus kompensuojami papildomai

Kategorija - Bendroji informacija

Ūkininkai, dėl 2018 m. sausros patyrę nuostolių, papildomų kompensacinių išmokų sulauks spalio mėnesį.

2020.09.11

Svarbu verslo pradininkams – skirta papildomų paramos...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Pareiškėjai, šių metų gegužės–birželio mėnesiais Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikę paraiškas, kurios, įvertinus atitiktį atrankos kriterijams, surinko vienodą 55 atrankos balų skaičių, sulaukė žinių iš Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) – jų projektams įgyvendinti bus skirta papildomų lėšų.
 

2020.09.11

Jaunųjų ūkininkų paraiškos – pirmumo eilėje

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, jog šią vasarą Nacionalinei mokėjimo agentūrai teiktos jaunųjų ūkininkų paraiškos jau surikiuotos į pirmumo eilę.
 

2020.09.10

Naujos kartos dronai pagreitina NMA patikras

Kategorija - Bendroji informacija

Vakar Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) patikrų specialistai į deklaruotus laukus, paramos lėšomis pakeistus asbesto stogus žvalgėsi iš naujai įsigytų bepiločių skraidyklių (dronų). Vasarą įgiję reikalingą kvalifikaciją (išklausę teorijos kursą ir atlikę praktines skraidymo užduotis) NMA specialistai Širvintų r. pademonstravo bepiločių skraidyklių galimybes ir privalumus, kuriuos stebėjo ir NMA vadovybė.