Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.09.19

Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau - NMA) primena, kad žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys bei teikiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paramai skirta 297 876 Eur. Paraiškos renkamos iki gruodžio 30 d.

2022.09.19

Parama už pieną – nuo rugsėjo 20 d.

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Rugsėjo 20 d. ūkininkams bus pradėta mokėti atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už rinkai patiektą pieną atskaitos laikotarpiu.

2022.09.16

Kviečiame teikti paraiškas dėl investicijų ūkinių...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d. bus renkamos paraiškos dėl paramos ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir su jomis susijusių pasekmių prevencijai.

2022.09.16

Elektroniniuose laiškuose gali būti svarbi informacija

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia klientų dėmesį, kad elektroninio pašto adresais, nurodytais paraiškoje, NMA nuolat siunčia svarbias žinutes, priminimus, susijusius su vykdomais projektais. Norime paraginti pareiškėjus ir paramos gavėjus nuolat tikrinti paraiškoje nurodytas pašto dėžutes, nes jose gali būti svarbių NMA pranešimų.
 

2022.09.15

Ūkininkų sąskaitas pasieks 8,2 mln. Eur kompensacinių...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti kompensavimo lėšas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. Kompensacijos mokamos pagal 2020 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.

2022.09.13

Kviečiame pranešti apie force majeure aplinkybes laiku

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Pareiškėjai apie nuo jų valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, dėl kurių jie negalėjo pateikti paraiškų gauti išmokas už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, turi pranešti per 15 darbo dienų, tačiau ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.

2022.09.12

Miškų valdytojus pasieks daugiau kaip 3 mln. eurų paramos

Kategorija - Parama miškininkystei

Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) informuoja, kad baigtos vertinti paraiškos, teiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ (toliau – Priemonė) pirmąjį š. m. kvietimą.

2022.09.09

Aktualūs žalinimo reikalavimai rudenį

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Pareiškėjai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Nesilaikantys žalinimo reikalavimų ūkininkai gali netekti dalies išmokų sumos, todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia pareiškėjų dėmesį į įsėlio ir posėlio išlaikymo reikalavimus.