Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.03.25

Informacija apie paramos Tautinio paveldo veiklai pakeitimus

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad buvo pakeistos Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), jos išdėstytos nauja redakcija.
 
 

2020.03.25

Baigtos vertinti paraiškos dėl laikino žvejybos...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Informuojame, kad pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa)  priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ per 4 paraiškų rinkimo etapus Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo gautos 65 paraiškos iš 34 įmonių. 63 įvertintos teigiamai, 2 paraiškos atmestos (neatitiko reikalavimų, nustatytų įgyvendinimo taisyklėse). Parama skirta 33 įmonėms.
 
 

2020.03.24

Smulkiesiems ūkininkams skirtos papildomos lėšos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Žemės ūkio ministerija praeitą savaitę priėmė sprendimą skirti papildomų lėšų projektams, surinkusiems vienodą atrankos balų skaičių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. 

2020.03.23

Svarbi informacija siekiantiems paramos už pienines karves

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, kurie šiais metais teiks paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir prašys susietosios paramos už pienines karves, turėtų suskubti užregistruoti valdos partnerius.

2020.03.20

Lietuvos senųjų veislių ūkinių gyvūnų laikytojams...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra siekia taikyti kuo mažiau sankcijų už galimus pažeidimus, todėl primena pagrindinius įsipareigojimus ūkininkams, gaunantiems kompensacines išmokas už Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą. 

2020.03.19

VPS vykdytojai gali teikti vietos projektų mokėjimo...

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Informuojame, kad nuo šiol vietos plėtros strategijų vykdytojai gali pildyti ir teikti savo kuruojamų vietos projektų vykdytojų (VP) mokėjimo prašymus elektroniniu būdu, t. y. Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje ŽŪMIS užpildydami mokėjimo prašymo formą.
 
 

2020.03.18

A. Palionis: „Nepanikuokime – maisto tikrai...

Kategorija - Bendroji informacija

Dėl koronaviruso grėsmės pasikeitė visos šalies kasdienybė, ne išimtis ir žemės ūkio sektorius. Apie tai, kaip keičiasi žemdirbius aptarnaujančių institucijų veikla, kokie pokyčiai laukia paraiškų teikimo bei pasėlių deklaravimo srityse kalbiname žemės ūkio ministrą Andrių Palionį.

2020.03.17

Dėl paramos trumpoms tiekimo grandinėms – nuo kovo 16 d.

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo kovo 16 d. ūkininkai kviečiami įsitraukti į trumpąsias maisto tiekimo grandines pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.