Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.09.23

Spalį–lapkritį dar vienas VVG bendradarbiavimui...

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Nuo spalio 3 d. jau trečią ir šiais metais paskutinį kartą bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Vietos veiklos grupių paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai galės būti teikiamos iki lapkričio 30 d.
 

2022.09.23

Iki avansų mokėjimo pradžios raginame pasitikrinti...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo spalio 16 d. pradės mokėti avansines išmokas pagal tiesioginių išmokų paramos schemas ir pagal kelias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) su plotu susijusias priemones, todėl atkreipia pareiškėjų dėmesį ir ragina pasitikrinti paraiškose pateiktus banko duomenis bei juos atnaujinti, jei keitėsi bankas ar sąskaitos numeris.

2022.09.22

Svarbūs paramos žuvininkystei administravimo taisyklių...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklės: sutrumpintas paraiškų vertinimo terminas ir papildyti sąskaitų apmokėjimo reikalavimai paramos gavėjams.

2022.09.21

Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūros...

Kategorija - Apie NMA

Rugsėjo 20–22 dienomis Torunėje vyksta XXI Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūrų konferencija, kurioje dalyvauja ir Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros viceministras Ryszard Bartosik bei Europos Komisijos žemės ūkio komisaras Janusz Wojciechowski. Renginio metu bus aptartos ekoschemos ir jų administravimo procesai, plotų stebėjimo sistemos, paramos administravimo automatizavimo klausimai, 2023-2027 m. strateginių planų įgyvendinimas.

2022.09.21

Miškų valdytojai gali kreiptis dėl paramos stichinių...

Kategorija - Parama miškininkystei

Nuo spalio 3 d. iki lapkričio 30 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.  Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 1 mln. Eur paramos.

2022.09.20

Nustatytas susietosios paramos už pienines karves dydis

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Rugsėjo 19 d. žemės ūkio ministro įsakymu nustatytas 2022 metų susietosios paramos už pieninę karvę dydis – 190,39 Eur. Paramą preliminariai gaus apie 18 900 pieno gamintojų, kurie atitinka reikalavimus.

2022.09.19

Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau - NMA) primena, kad žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys bei teikiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paramai skirta 297 876 Eur. Paraiškos renkamos iki gruodžio 30 d.

2022.09.19

Parama už pieną – nuo rugsėjo 20 d.

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Rugsėjo 20 d. ūkininkams bus pradėta mokėti atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už rinkai patiektą pieną atskaitos laikotarpiu.