Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.05.23

Miškininkų paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart...

Kategorija - Parama miškininkystei

Iki balandžio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo teikiamos paraiškos gauti paramą miškininkystės technologijoms įsigyti, o šiuo metu jau sudaryta ir šių paraiškų pirmumo eilė. NMA darbuotojai paraiškas įvertino itin greitai ir miškininkams, kad sužinotų, ar gavo paramą, neprireikė laukti teisės aktuose nustatytų 30 paraiškų vertinimui skirtų darbo dienų – paraiškų pirmumo eilė sudaryta beveik 2 kartus greičiau nei numatytas pirmumo eilės sudarymo birželio 10 d. terminas.
 

2022.05.20

NMA ieško galimybių, kaip padėti tikriems ūkininkams...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama, kad ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir gaunantys išmokas už gyvulius bei dalyvaujantys su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose, neprarastų dalies jiems skirtų išmokų, analizuoja dažniausiai nustatytus pažeidimus ir ieško galimybių, kaip padėti ūkininkams išvengti galimų sankcijų.

2022.05.18

Nuo birželio 1 d. bus renkamos žemės ūkio produktų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Birželio 1–30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Atkreipiame dėmesį, kad š. m. gegužės pradžioje buvo pakeistos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės.
 

2022.05.18

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Š. m. gegužės 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos agrarinės aplinkosaugos įgyvendinimo taisyklės.

2022.05.17

Antrasis VVG bendradarbiavimo paraiškų surinkimo etapas...

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Netrukus antrą kartą šiais metais bus renkamos paraiškos dėl paramos vietos veiklos grupėms inicijuoti tarptautinius projektus bei įgyvendinti teritorinius ir tarptautinius bendradarbiavimo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos nuo birželio 1 d. iki liepos 29 d.
 

2022.05.17

Apie įsipareigojimą įsėti daugiamečių žolių įsėlį

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena ūkininkams, vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos sritis „Dirvožemio apsauga“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, iki liepos 1 d. ariamoje žemėje pasėti daugiametes žoles.
 
 

2022.05.16

Pakeistos nykstančių gyvulių ir paukščių saugojimo...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Gegužės 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ (toliau – Veikla) įgyvendinimo taisyklės, kuriose nurodyta, kad paraiškos teikiamos vadovaujantis tiesioginių išmokų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.

2022.05.16

Svarbu deklaruojantiems miško sklypus

Kategorija - Parama miškininkystei

Šiuo metu renkamos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos, kuriose deklaruojami ir miškai, įveisti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, siekiant gauti miško priežiūros kasmetes išmokas.