Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.03.31

Kviečiame kreiptis paramos dėl variklių atnaujinimo

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo š. m. kovo 30 d. iki gegužės 29 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
 

2020.03.30

Atsakymai dėl NMA darbo karantino metu – DUK skiltyje

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra sulaukia klausimų, susijusių su dokumentų teikimu, paramos administravimu, klientų aptarnavimu šalyje paskelbto karantino laikotarpiu. Informuojame, jog atsakymus į šiuos klausimus galima rasti NMA svetainėje specialiai sukurtoje grafos „Dažniausiai užduodami klausimai“ (DUK) skiltyje „Aktuali informacija dėl COVID-19“.

2020.03.30

Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas (papildyta)

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Kovo 24 d. ir kovo 30 d. žemės ūkio ministro įsakymais buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Kviečiame susipažinti.

2020.03.27

Svarbu įgyvendinantiems projektus pagal KPP priemones

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra priėmė sprendimą dėl renginių pravedimo ir avanso negrąžinimo bei projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, termino pratęsimo, kai numatyti renginiai nukeliami dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl korona viruso (COVID-19) infekcijos plitimo.

2020.03.27

Deginti žolę pievose ir ganyklose draudžiama,...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolieriai kasmet gauna pranešimų apie deginamą žolę pareiškėjų deklaruojamuose laukuose. Degindami žolę ūkininkai pažeidžia vieną iš geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų. Prašome ūkininkų laikytis nustatyto reikalavimo – už žolės deginimą taikomos sankcijos.

2020.03.26

Nuo balandžio 1 d. – dėl paramos biodujų gamybai

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos biodujų gamintojų paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.

2020.03.26

Dėl paramos investicijoms į miškininkystės...

Kategorija - Parama miškininkystei

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

2020.03.25

Ekologiškai ūkininkaujantiems papildomai skirta 38 mln....

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Europos Komisijai pritarus išspręstas klausimas dėl ekologinės gamybos rėmimo 2020 metais – ekologiškai ūkininkaujantieji papildomai sulauks net 38 mln. Eur.