Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.03.29

NMA žuvininkystės sektoriaus atstovams parengė dvi...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Vasario 11 d. vykusioje apskritojo stalo diskusijoje Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kartu su žuvininkystės sektoriaus socialiniais partneriais aptarė reikalingus veiksmus, kurie palengvintų mokėjimo prašymų teikimo procesą.
 
 

2021.03.26

Atnaujintos Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių...

Kategorija - Bendroji informacija

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje pakeistos KPP priemonių įgyvendinimo taisyklės. Naujienų sulauks įvairios kaimo plėtros sritys.

2021.03.26

Kviečiame ūkininkus prisidėti prie melioracijos...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Atėjęs visų taip lauktas pavasaris ir artėjantis darbymetis verčia ūkininkus sunerimti, ar visuose jų dirbamos žemės plotuose bus galima atlikti suplanuotus darbus taip, kaip geriausia jų ūkiui. Kartais gana ilgai tenka laukti, kol viduryje lauko tyvuliuojantis vanduo iš lėto susigers į žemę ar išnyks pakaitinus kaitresnei pavasario saulei. Kiekviena tokio laukimo diena brangiai kainuoja ne tik ūkininkui, bet ir po žiemos negalinčiai laiku atsigauti žemei, kuri praranda savo vertę. Pagrindinės užmirkusių plotų susidarymo priežastys – neatnaujintos melioracijos sistemos ir neprižiūrėti, apleisti melioracijos grioviai. Melioracijos sistemos ir grioviai – tai pagrindinės arterijos, surenkančios iš dirbamų laukų vandens perteklių. Tad ūkininkus, savo deklaruojamuose žemės ūkio naudmenų plotuose turinčius melioracijos griovių, kviečiame prisidėti prie jų tvarkymo ir priežiūros, kad dirbamą žemę ar žemės ūkio naudmenas apsaugotume nuo užmirkimo. Melioracijos griovių priežiūra ir ekstensyvus ūkininkavimas skatinamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ paramos lėšomis.

2021.03.25

Netrukus prasidėsiantis žemės ūkio naudmenų ir...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Dalis paramos gavėjų, pateikusių paraiškas dėl investicijų į žemės ūkio valdas, įsipareigojo dalyvauti bent vienoje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje. Už atitiktį šiam kriterijui pareiškėjams buvo suteikti atrankos balai. Artėjant žemės ūkio naudmenų deklaravimui, paramos gavėjams primename apie būtinybę vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

2021.03.25

Prašome Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) siekia sumažinti už galimus pažeidimus taikomų sankcijų skaičių, todėl norėtų priminti pagrindinius įsipareigojimus pareiškėjams ir paramos gavėjams, siekiantiems gauti kompensacines išmokas už nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą.

2021.03.24

Svarbu žinoti siekiantiems susietosios paramos už...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šių metų pradžioje buvo patvirtintos susietosios paramos už pienines karves 2021–2022 m. taisyklės. Ūkininkus prašome atkreipti dėmesį į svarbius paramos skyrimo reikalavimų pakeitimus, kurių vienas susijęs su nepertraukiamu gyvulių išlaikymo laikotarpiu.

2021.03.24

Norintieji prisijungti prie kokybės sistemų dalyvių...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Šiam paraiškų rinkimui skirta 332 925 Eur paramos lėšų.

2021.03.22

Aktualu vaistažoles bei prieskoninius augalus...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir deklaravę daugiau kaip 1 ha vaistažolių, aromatinių ir prieskoninių augalų, turėtų suskubti NMA pateikti pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Pavėluotai teikiamų pažymų terminas baigsis kovo 25 d.