Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.07.26

Žemės ūkio produktų perdirbimo paraiškų pirmumo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Iki birželio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos paraiškos gauti paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą įsigyti, o šiuo metu jau sudarytos ir šių paraiškų pirmumo eilės. NMA darbuotojai paraiškas įvertino itin greitai, ir pareiškėjams, kad sužinotų, ar gavo paramą, neprireikė laukti teisės aktuose nustatytų 30 paraiškų vertinimui skirtų darbo dienų – paraiškų pirmumo eilė sudaryta beveik 2 kartus greičiau nei numatytas pirmumo eilių sudarymo terminas – rugpjūčio 12 d.
 
 

2022.07.26

Bitininkai kviečiami kreiptis paramos dėl papildomo...

Kategorija - Parama bitininkystei

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. šalies bitininkai kviečiami kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui gauti. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas, tiesiogiai susijusias su papildomu bičių maitinimu, kai įsigyjamas įprastinis, ekologiškas cukrus arba invertuotojo cukraus sirupas.

2022.07.25

Pakeistas paramos paraiškų pagal KPP priemones...

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, kad pratęstas antrasis paraiškų surinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) pridėtinės vertės didinimą“. Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti skirtas ankštinių ir baltyminių augalų bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimui. Paraiškų surinkimo laikotarpis – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.
 
 

2022.07.25

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms patvirtinta parama

Kategorija - Nacionalinė parama

Š. m. gegužės 23 d. – liepos 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra kvietė teikti paraiškas gauti nacionalinę paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles. Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu gauta 10 paraiškų.
 

2022.07.25

Veiklos „Dirvožemio apsauga“ augalų suarimo terminai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, siekiantys paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Dirvožemio apsauga“ įsipareigoja ankštinius augalus ir jų mišinį arba jų ražienas suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d., o įsėtas daugiametes žoles – nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.

2022.07.22

Kviečiame kreiptis paramos norinčius naudoti...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo rugpjūčio 1 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Paraiškos renkamos iki rugsėjo 30 d.

2022.07.22

Ką turės daryti ir kokios paramos galės tikėtis...

Kategorija - Bendroji informacija

Nuo kitų metų Lietuvoje didesnės paramos sulauks jaunieji ūkininkai, smulkūs susikooperavę ūkiai ir tie, kurie ūkininkauja tvariai, saugo dirvožemį ir kraštovaizdį. Žemės ūkio ministerija nuotoliniame renginyje ūkininkų bendruomenei pristatė naujausią Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą.

2022.07.22

Esant ekstremaliai situacijai pareiškėjai gali...

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, jog jei pareiškėjai mano, kad dėl ekstremalios situacijos konkrečioje vietovėje nepavyks laiku įvykdyti nustatytų įsipareigojimų, per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai susiklostė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, turėtų atsiųsti ekstremalių oro sąlygų paveiktų plotų nuotraukas per „NMA agro“ programėlę bei gali pateikti prašymą NMA.