Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.02.13

Sudaryta smulkiųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilė

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šią savaitę baigta vertinti smulkiųjų ūkininkų paraiškų, pateiktų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) 2019 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, atitiktis atrankos kriterijams ir sudaryta jų pirmumo eilė.
 

2020.02.12

Nebus pritaikytos sankcijos dėl įsipareigojimų...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Pareiškėjams, dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėse, nebus taikomos sankcijos dėl prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo.

2020.02.07

Ketinančių plėsti verslą paraiškos – jau pirmumo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

2019 m. pabaigoje verslo atstovai Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikė paraiškas plėsti vykdomas bei kurti naujas jau vykdomo verslo veiklas. Informuojame, kad jau įvertinta šių paraiškų atitiktis atrankos kriterijams ir sudaryta prioritetinė eilė.

2020.02.07

2019 m. susietosios paramos už gyvulius dydžiai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Informuojame, kad š. m. vasario 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti 2019 m. susietosios paramos už mėsinius ir pieninius gyvulius dydžiai.

2020.02.06

Žvejai ir žvejybos įmonės kviečiami teikti paraiškas

Kategorija - Parama žuvininkystei

 
Nuo vasario 3 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemones – „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ ir „Gamybos ir prekybos planai“.
 

2020.02.04

Sudaryta norinčių pradėti verslą paraiškų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau sudarė paraiškų, teiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, prioritetinę eilę.

2020.02.03

Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai aplankė...

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai sausio 29–30 d. lankėsi Latvijos kaimo paramos tarnyboje. Susitikimo Rygoje metu buvo apsikeista paramos administravimo patirtimi, ieškoma sprendimų, kaip efektyvinti institucijų veiklą, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą.

2020.02.03

Net 48 žvejybos įmonių darbuotojai siekia gauti...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Praėjusiais metais paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau − Veiksmų programa) priemones priėmimo grafikas buvo papildytas nauja veiklos sritimi – „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ (toliau – Veiklos sritis).