Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.03.05

Parama mokslininkų ir žvejų partnerystei

Kategorija - Parama žuvininkystei

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“.

2021.03.05

NMA prašo ūkininkų laikytis kompleksinės paramos...

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo kitos savaitės vyksta į ūkius patikrinti, kaip ūkininkai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas. Sutrumpėjus draudimo terminui, patikros bus vykdomos iki kovo 20 d. (įskaitytinai).
 
 

2021.03.05

Kviečiame teikti pasiūlymus NMA Korupcijos prevencijos...

Kategorija - Apie NMA

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) rengia 2021–2022 m. korupcijos prevencijos programą. Su programos projektu galite susipažinti NMA svetainės skiltyje „Viešosios konsultacijos“.

2021.03.05

Pakeistas žuvininkystės sektoriaus paraiškų rinkimo...

Kategorija - Bendroji informacija

Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones priėmimo 2021 metais grafikas. Grafike pakeistas paraiškų rinkimo laikotarpis pagal dvi priemones.

2021.03.05

Renkamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Gamybos ir prekybos planai“.

2021.03.04

Renkamos paraiškos nuo COVID-19 pandemijos...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo vasario 22 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę, skirtą paremti žuvininkystės sektoriaus atstovus, nukentėjusius nuo COVID-19 pandemijos.

2021.03.04

Pratęsiamas pereinamasis laikotarpis ūkininkaujantiems...

Kategorija - Bendroji informacija

Už reikalavimus atitinkantį plotą vietovėse, kurios, 2018 m. apibrėžus vietoves su didelėmis gamtinėmis kliūtimis, neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, šiemet bus tęsiamas pereinamasis laikotarpis ir mokama minimali 25 Eur/ha metinė kompensacinė išmoka. Tam pritarta Žemės ūkio ministerijoje vykusiame Programos valdymo komiteto posėdyje.

2021.03.03

Kviečiame prisijungti prie gamtą mylinčių ūkininkų,...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Regis, ką tik gėrėjomės snieguota žiema ir didžiulėmis pusnimis, sukaustytos ledu upės ir ežerai viliojo poledinės žūklės mėgėjus, o šiandien jau stebime, kaip greitai sniego dangą tirpdo kaitrėjanti pavasario saulė. Nors atėjęs pavasaris mus visus nepaprastai džiugina, tačiau šiltėjantys orai kelia ir tam tikrų pavojų – nerimaujame ne tik dėl galimų potvynių, bet ir dėl mažiau pastebimos, tačiau gamtai ir mums visiems aktualios vandens telkinių taršos, nes kartu su tirpstančiu sniegu į vandens telkinius iš juos supančių laukų patenka daug teršalų – nepageidaujamų „dirvos ir vandens gerintojų“. Tad ūkininkus, kurių deklaruojamuose žemės ūkio naudmenų plotuose yra vandens telkinių, kviečiame prisijungti prie vandens kokybės juose gerinimo. Ekstensyvus ūkininkavimas skatinamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ paramos lėšomis.