Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.05.27

Kovą–balandį pateiktos paraiškos valdoms...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktos šių metų kovo 1 d. – balandžio 29 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, jau surikiuotos paraiškų pirmumo eilėse – kviečiame pareiškėjus susipažinti.
 

2022.05.27

NMA atstovai dalijosi patirtimi Lenkijoje

Kategorija - Apie NMA

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovai gegužės 24–25 dienomis lankėsi Lenkijos žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūroje, kurioje aptarė paramos administravimo sistemą ir naujajam 2023–2027 m. programiniam laikotarpiui įgyvendinti būtinus atlikti pasiruošimo darbus.

2022.05.26

Patikslinta ūkininkų finansinės apskaitos tvarka

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, kad žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguoti supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos bei dvejybinės apskaitos tvarkos aprašai, skirti ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininkų ūkių verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansinei apskaitai tvarkyti (Aprašai).
 

2022.05.25

Kauno teritorinis skyrius keliasi į kitas patalpas

Kategorija - Apie NMA

Informuojame, kad nuo gegužės 27 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kauno teritorinis padalinys išsikelia į naujas patalpas.
 

2022.05.25

Paraiškos dėl paramos ūkių biosaugai – jau pirmumo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai nepasibaigus taisyklėse nustatytam terminui sudarė ūkinių gyvūnų laikytojų paraiškų, kurios buvo pateiktos kovo 1 d. – balandžio 29 d., pirmumo eilę – paramos pakanka visiems pareiškėjams.

2022.05.24

Vėl galės būti vykdomi Lietuvos kaimo tinklo renginiai

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Birželio mėnesį Lietuvos kaimo tinklo nariai dar kartą kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“.
 

2022.05.23

Miškininkų paraiškų pirmumo eilė sudaryta dukart...

Kategorija - Parama miškininkystei

Iki balandžio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo teikiamos paraiškos gauti paramą miškininkystės technologijoms įsigyti, o šiuo metu jau sudaryta ir šių paraiškų pirmumo eilė. NMA darbuotojai paraiškas įvertino itin greitai ir miškininkams, kad sužinotų, ar gavo paramą, neprireikė laukti teisės aktuose nustatytų 30 paraiškų vertinimui skirtų darbo dienų – paraiškų pirmumo eilė sudaryta beveik 2 kartus greičiau nei numatytas pirmumo eilės sudarymo birželio 10 d. terminas.
 

2022.05.20

NMA ieško galimybių, kaip padėti tikriems ūkininkams...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama, kad ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir gaunantys išmokas už gyvulius bei dalyvaujantys su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose, neprarastų dalies jiems skirtų išmokų, analizuoja dažniausiai nustatytus pažeidimus ir ieško galimybių, kaip padėti ūkininkams išvengti galimų sankcijų.