Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.10.26

Aktualu žuvininkystės sektoriaus atstovams –...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Informuojame, kad š. m. spalio 22 d. buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Pakeistame grafike numatyti nauji paraiškų rinkimo etapai.

2020.10.23

Klientų aptarnavimo tvarka NMA nuo spalio 26 d.

Kategorija - Bendroji informacija

Šalyje siaučiant COVID-19 virusui ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui skirstant Lietuvą į žalią, geltoną ir raudoną zonas, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje keičiama klientų aptarnavimo tvarka.
 

2020.10.23

Sudaryta paraiškų miškų ekosistemoms didinti pirmumo...

Kategorija - Parama miškininkystei

Informuojame, kad miškų valdytojų paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktos š. m. liepos 15 d. – rugsėjo 14 d., jau surikiuotos į paraiškų prioritetinę eilę. 

2020.10.22

Valdų modernizavimo paraiškos – jau nuo lapkričio 2 d.

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo lapkričio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos paraiškos iš norinčių modernizuoti ūkius pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiemet – tai antrasis šių paraiškų teikimo etapas, truksiantis iki gruodžio 18 d. Norintys kreiptis dėl paramos turės vadovautis naujai patvirtintomis įgyvendinimo taisyklėmis.
 

2020.10.20

Išmokėta 308,9 mln. Eur tiesioginių išmokų avansų

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad jau išmokėta 308,9 mln. Eur avansinių išmokų pareiškėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas.

2020.10.19

Paraiškos pasinaudoti konsultavimo paslaugomis bus...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Spalio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas.

2020.10.19

NMA įsivertino viešųjų pirkimų skaidrumą

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra vykdo 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programą ir siekia identifikuoti galimus skaidraus darbo užtikrinimo trūkumus, todėl atliko įsivertinimo analizę, kad nustatytų korupcijos pasireiškimo tikimybę.

2020.10.15

Mobili programėlė „NMA agro“ – protingas...

Kategorija - Bendroji informacija

Mobiliosios programėlės „NMA agro“ praktine nauda jau įsitikino daugiau nei 7 tūkst. vartotojų. Ji tarnauja ne tik žemdirbiams, norintiems pranešti apie įvykdytus įsipareigojimus pagal su plotu susijusias paramos priemones, bet ir paramos gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus ar vykdantiems mokymus. Pas nuotraukas pateikusius paramos gavėjus NMA darbuotojai nebevyks, tad tokiu būdu bus sutaupytas visų brangus laikas, o svarbiausia, jog pandemijos metu bus išvengta fizinio kontakto.