Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.08.09

Prisidėkite prie asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo!

Kategorija - Apie NMA

Prisidėti prie asmenų  aptarnavimo kokybės NMA gerinimo gali kiekvienas – tam tereikia užpildyti anketą.

2022.08.08

SVARBI INFORMACIJA PIRKIMŲ VYKDYTOJAMS

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad rugsėjo 17-18 dienomis dėl tobulinimo darbų LAIKINAI NEVEIKS projektų vykdytojų pirkimų sistema.  NMA rekomenduoja užbaigti pradėtas pirkimo procedūras iki rugsėjo 17 d. arba pradėti naujas po rugsėjo 18 d. 

2022.08.04

Žvejojantys pasyviosios žvejybos įrankiais kviečiami...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugsėjo 20 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.

2022.08.04

Prasideda papildomas LEADER paraiškų parengiamajai...

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 16 d. papildomai renkamos LEADER paraiškos parengiamajai paramai 2023–2027 m. laikotarpiui gauti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 41 281 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

2022.08.03

Atnaujinta vandentvarkos paraiškų pirmumo eilė

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad paraiškoms, pateiktoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Priemonė) balandžio 1 d. - gegužės 31 d., papildomai skirta daugiau kaip 2 mln. Eur ir atnaujinta paraiškų pirmumo eilė.
 
 

2022.08.03

Pavėlinti šienavimo terminai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Rugpjūčio 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-476 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” buvo pakeisti šienavimo terminai pievose ir sodų tarpueiliuose – jie pratęsti iki rugsėjo 1 dienos, kai įprastas terminas buvo rugpjūčio 1 diena.

2022.08.01

Šienavimo terminai dalyvaujantiems agrarinės...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Dalis ūkininkų, dalyvaujančių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, šienavimo darbus turi užbaigti iki rugsėjo pabaigos.

2022.08.01

Patvirtinti konsultavimo paslaugų teikėjai

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad patvirtinti nauji konsultavimo paslaugų teikėjai, kurie konsultuos pareiškėjus, teikusius paraiškas ir NMA patvirtintus konsultavimo paslaugų gavėjais pagal Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.