Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.01.17

Kviečiame žuvininkystės sektoriaus atstovus teikti...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo š. m. sausio 20 d. iki vasario 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Tai pirmasis paraiškų rinkimas šiais metais.
 
 

2020.01.14

Daugėja paraiškų dėl laikino žvejybos nutraukimo

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo 2019 m. lapkričio 26 d. iki š. m. sausio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa)  priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Per šį paraiškų rinkimo etapą gautos 34 paraiškos. Šiuo metu gautos paraiškos vertinamos.
 
 

2020.01.10

Kada nereikia teikti metinių ataskaitų

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, visu projekto kontrolės laikotarpiu privalo NMA pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus. Svarbu tai, kad paskutiniais projekto kontrolės mėnesiais, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos likus mažiau nei metams, užbaigto projekto metinės ataskaitos už ne visus metus teikti nebereikia.

2020.01.09

Kviečiame kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

Informuojame, kad nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.
 
 

2020.01.08

Metai prasideda nuo racionalių pasiūlymų mažinti...

Kategorija - Apie NMA

Patikrų optimizavimas ir sankcijų mažinimas žemdirbiams yra vienas svarbiausių šių metų Žemės ūkio ministerijos uždavinių. Tris mėnesius esamą situaciją analizavusi darbo grupė socialiniams partneriams pristatė pirmąsias įžvalgas ir pasiūlymus.

2020.01.07

Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ekologinių ūkių valdytojai iki sausio 15 d. turi pranešti sertifikuojančiai įstaigai VšĮ „Ekoagros“ apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją. Šią informaciją galima pateikti ne tik elektroniniu paštu ar paštu, bet ir internetu.

2020.01.07

Metams baigiantis verslininkai ir smulkieji ūkininkai...

Iki 2019 m. paskutinės dienos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo renkamos paraiškos iš pareiškėjų, norinčių pradėti verslą kaimo vietovėse. Gruodžio 31 d. taip pat baigėsi ir paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis „Parama smulkiems ūkiams“ bei „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimas. 

2020.01.03

Visoms žvejybos įmonėms, pateikusioms paraiškas,...

Kategorija - Parama žuvininkystei

2019 m. lapkričio 4 d. – gruodžio 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemones: „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.