Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Parama bitininkystei

Dalyvauju priemonėje „Parama bitininkystės sektoriui“. Noriu paklausti, kur galima pasižiūrėti, ar man skirta parama?
Kreipiuosi dėl priemonės ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ paramos gavimo. Parama priskirta. Kokie kiti veiksmai turi būti atliekami, iki kada reikia įsigyti medsukį? Kokius dokumentus reikia pateikti ir kam?
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės, priemonė „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“. Vadovaujantis 50.1 papunkčiu, parama neskiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą tai pačiai bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal šią priemonę 2017–2020 metais. Noriu pasitiksinti, ar teisingai suprantu šį punktą: jei 2018 metais pagal šią priemonę gavau paramą medsukiui, tai 2021 m. galiu gauti paramą kitam inventoriui, pvz., vaško lydytuvui?
Norėčiau pasiteirauti, ar naujausiose Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklėse nėra nuostatos, jog, norint gauti paramą pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“, reikia turėti bitininkavimo patirtį?
Teiksiu paraišką paramai pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ ir noriu įsigyti naujus avilius. Paramos atmintinėje rašoma, kad „visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paramos paraiškos pateikimo NMA teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos“. Medų gaminu tik savo poreikiams, nieko neperku ir neparduodu. Kokią buhalterinę apskaitą ir kokia forma turiu tvarkyti?